Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet.  I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.
Kommunen har
utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se
www.letour.no

Lønnskonsulent

Det er ledig en fast 100 % stilling som lønnskonsulent i Ibestad kommune.
Stillingen er ledig fra 1. april 2019.


Den ledige stillingen har oppgaver primært knyttet til fagområdet lønn, og har ansvar for kjøring og utbetaling av lønn til alle ansatte i Ibestad kommune. Arbeidshverdagen vil bestå av varierte oppgaver knyttet til registrering, kontroll, refusjon og oppfølging, avsetning og utbetaling av forskudds- og påleggstrekk, overføring av pensjon til pensjonskasser, innbetaling til trekkmyndigheter, rapportering til skatteetat, avstemming av relaterte balanse- og resultatkonti mm.

Andre relevante arbeidsoppgaver vil kunne bli pålagt.


Arbeidet er varierende og du vil være med på forme og utvikle din egen arbeidsplass. Den som tilsettes må bistå kommunens servicetorg når det er aktuelt.


Vi søker en utadvendt person som trives i en hektisk hverdag.  Du har utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende innen fagområder som økonomi, regnskap, administrasjon.  Kompetanse og erfaring knyttet til lønnsarbeid og aktuelt lov- og avtaleverk er sentralt.  Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og digital kompetanse er en forutsetning.
Du er fleksibel og løsningsorientert i forhold til oppgaver og har motivasjon til å tilegne deg nye kunnskaper.  Du liker å arbeide i team med fokus på kompetansedeling. 

 

Vi tilbyr en spennende stilling hvor du får god innsikt i kommunens virksomhet, utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø, fleksitidsordning, offentlig pensjonsordning og lønn etter tariff.


 Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.


Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet.


Nærmere opplysninger om stillingen får du ved henvendelse til:
Assisterende rådmann/personalsjef Roald Pedersen, tlf: 90 62 62 72.


Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Ibestad kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Ibestad
 • Jobbnorge-ID
  161201
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger