Moss ligger sentralt i Østfold. Byen vår har i overkant av 32 000 innbyggere og er et kulturelt og næringsmessig regionsenter for dobbelt så mange. Moss kommune har ca. 2500 medarbeidere. Sammen med Rygge skal vi bygge nye Moss kommune, som etableres 1. januar 2020.

Sykepleier turnus natt 65%, Bo- og servicesenter

Vi har ledig sykepleierstillinger på natt i virksomhet for Bo og service.

Om oss
Vi er en ung virksomhet i utvikling med fokus på kvalitet og fagutvikling. Vi søker deg som vil være med å videreutvikle tjenestene og virksomheten for fremtiden.

Virksomheten ligger på omsorgsnivå mellom sykehjem og hjemmesykepleie, og har en variert brukergruppe med forskjellige somatiske og psykiatriske utfordringer. Brukerne leier leiligheter av Moss kommune og mottar hjemmesykepleie og praktisk bistand på døgnbasis etter vedtak.

Vi jobber for å fremme livskvalitet, mestring og autonomi. Vi søker å se hele mennesket og vektlegger relasjonsbygging for å fremme livskvalitet.

Vi er fire avdelinger spredt utover byen, Melløs og Skoggata bo og service sentra, Rosnes og Eddaveien bofellesskap.

Arbeidstid
Turnus med arbeid hver tredje helg. Du jobber annenhver gang tre og fire netter på rad med en uke fri i mellom.

Kvalifikasjoner
- Aut. Sykepleier
- Norsk språkkompetanse: Presis muntlig og skriftlig fremstillingsevne. (Nivå B2, felles europeisk rammeverk for språk eller tilsvarende dokumentert språkkompetanse)
- Gyldig politiattest må kunne fremvises.

Vi legger stor vekt på disse personlige egenskapene:
- Løsningsorientert og lærelysten.
- Evne til å ta initiativ og være fleksibel.
- Personlig egnethet.

Vi tilbyr
-
Fokus på faglig utvikling gjennom møter, kurs og treffpunkter i virksomheten og kommunen
- Faglig dyktige og engasjerte kollegaer
- Vi oppfordrer til og legger til rette for relevante videreutdanninger
- Stor gratis parkering
- Treningsrom

Det er fastsatt lokalgarantilønn høyere enn sentral fastsatt lønn for sykepleiere: lønnsansiennitet under 20 år tilsvarende kr. 15.000 over sentralt fastsatt garantilønn. Lønnsansiennitet lik/over 20 år tilsvarende kr. 22.000 over sentralt fastsatt garantilønn.

Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov og avtaleverk.

Kontaktpersoner
-
Avdelingsleder Janne Borgen, tlf. 482 01 776
- Avdelingsleder Charlotte Østlie, tlf. 938 29 945
- Avdelingsleder Turid Thollefsen, tlf. 922 11 289
- Avdelingsleder Pål Haug, tlf. 474 83 845

Søknad
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Moss og Rygge skal bli en ny kommune fra 01.01.2020.  Vi gjør oppmerksom på at innhold, arbeidsoppgaver og plassering av stillingen i organisasjonen kan endres ved framtidig organisasjonsendring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Moss kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Moss
 • Jobbnorge-ID
  161187
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger