Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Professor / førsteamanuensis i innovasjon og ledelse / innovasjon og regional utvikling

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap er det ledig en 100% stilling som professor/førsteamanuensis i innovasjon og ledelse/innovasjon og regional utvikling. Stillingen er knyttet til Institutt for økonomi og administrasjon, Campus Bergen.

                               

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en felles grad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet  i Sørøst-Norge (USN).

 

Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og ett masterprogram; Master i innovasjon og ledelse (MIL).

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 

Den aktuelle stillingen skal bidra med forskning, undervisning, formidling og faglig utvikling knyttet til innovasjonsfag og samfunnsvitenskapelige tema, gjerne knyttet til organisasjon-, ledelse-, teknologiledelse, digitalisering, menneske-maskin relasjoner, ansvarlig innovasjon, sosial innovasjon og/eller offentlig sektor innovasjon samt regional utvikling.

 

Den som tilsettes får et ansvar for å undervise og veilede på bachelor-, master og /eller PhD-nivå ved Campus Bergen, Haugesund og Sogndal.

 

Høgskulen på Vestlandet har i sin strategi lagt vekt på blant annet ansvarlig innovasjon, bærekraftig utvikling, profesjons- og arbeidslivsretting og teknologi.

 

Kvalifikasjoner

 • Professor- eller førsteamanuensiskompetente innen relevant fagområde, som for eksempel samfunnsvitenskap og økonomifag.
 • Erfaring med å veilede studenter på master nivå (og ønskelig på PhD-nivå)
 • Publisering på høyt vitenskapelig nivå nasjonalt og internasjonalt
 • Undervisningserfaring og pedagogisk kompetanse
 • Erfaring med formidling
 • Erfaring med nettverksbygging og samhandling med samfunns-, arbeids- og næringsliv
 • Erfaring med søknader for ekstern finansiering (NFR, ønskelig med 2020)

 Personlige egenskaper

 • Samarbeidsorientert
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Fleksibel
 • Lagspiller
 • God kontaktflate til samfunns-, arbeids-, og næringsliv.

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere som professor / førsteamanuensis kan midlertidig tilsetting i kvalifiseringsstilling for inntil to år med sikte på kvalifisering og fast tilsetting vurderes.

Høgskolepedagogikk/ veiledning


Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

 

Språkkunnskaper


Undervisningsspråket er norsk. Søker må behersker norsk eller et annet skandinavisk språk. 

 

Sakkyndig vurdering

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 

Vi tilbyr

Stillingen som professor/førsteamanuensis er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1013/1011. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 Instituttleder Tom Skauge, Tlf: 55 58 77 30

                                        

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  27. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  161144
 • Intern-ID
  18/09457
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger