Barne-, ungdoms- og familieetaten

Fosterhjemstjenesten Bufetat, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Rådgiver familieråd

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Oppmøtested Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  161129
 • Intern-ID
  Midt 64/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger