Barne-, ungdoms- og familieetaten

Fosterhjemstjenesten Bufetat, region Midt-Norge

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Rådgiver familieråd

Bufetat, region Midt-Norge har opprettet et eget team for implementering av familieråd på barnevernsfeltet i region Midt-Norge. Dette teamet har frem til juni 2019 status som prosjekt, men blir deretter en del av Bufetats driftsoppgaver i vår region. Teamet har regional tilknytning, og har arbeidsopppgaver som geografisk favner hele regionen.


I den forbindelse lyser vi nå ut fast stilling som rådgiver med ansvar for implementering og drift av familierådsoppgaver.

  

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

 

 • Organisere og gjennomføre opplæring til kommunalt barnevern.
 • Sikre kvalitet og økt aktivitet av akutt familieråd.
 • Sikre kvalitet og økt aktivitet av familieråd i fosterhjemssaker.
 • Støtte implementering av familierådsaktivitet i regionens institusjoner.
 • Bidra til opplæring internt i Bufetat.
 • Gi opplæring til og veiledning av familierådskoordinatorer.
 • Bidra i utviklingsarbeid på familierådsområdet.

Kvalifikasjoner

 

 • Minimum 3-årig sosialfaglig eller annen tilgrensende utdanning kreves.
 • Relevant videre-/tilleggsutdanning innen sosialt arbeid eller lignende vektlegges.
 • God kunnskap om familieråd er et krav.
 • Erfaring fra barnevernsfeltet generelt, og fosterhjemsfeltet spesielt, vektlegges.
 • Erfaring fra veiledning er et krav.
 • Erfaring med, og interesse for undervisning.
 • God IT-kompetanse er et krav.

Personlige egenskaper

 • Høy motivasjon for å drive, og utvikle familieråd på barnevernsfeltet.
 • God kommunikasjonsevne.
 • Selvstendig, med evne til å arbeide strukturert.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med på å utvikle regionens barnevern
 • Team med dyktige og dedikerte medarbeidere
 • Tett samarbeid med alle Bufetats enheter i regionen
 • Stillingen lønnes i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver, p.t. kr 409 100 - 607 700 pr. år, eller 1364 seniorrådgiver, p.t. kr  524 200 - 802 600 pr. år. Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Staten legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Bufetat har som et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn.
 • Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er p.t. lagt til Fosterhjemstjenesten Bufetat, region Midt-Norge.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir tilsatt må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

Kontaktpersoner for stillingen

Leder for Fosterhjemstjenesten, region Midt-Norge, Anne Lene Tjeldflåt, tlf 466 17 409.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Originale vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 17.12.2018

Les mer om Barne-, ungdoms- og familieetaten på www.bufetat.no


 


 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Oppmøtested Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  161129
 • Intern-ID
  Midt 64/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger