Fylkesmannen er statens representant i fylkene.Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud til et embete fra 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Det nye embetet har tilsammen ca. 600 ansatte fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som vil ha kontorplassering både i Moss, Oslo og Drammen.

Ledige stillinger i Klima- og miljøvernavdelingen i nytt fylkesmannsembete

Klima- og miljøvernavdelingen i det nye fylkesmannsembetet Oslo og Viken har ledig faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for naturforvaltning lavland og kyst, med kontorlokalisering i Moss. Avdelingen har en bred oppgaveportefølje innen den regionale plan- og miljøforvaltning, og vi skal gjennom vår naturforvaltning bidra til å ivareta truet og sårbar natur. Vi er i etableringen av det nye fylkesmannsembetet, og de som tilsettes vil delta i oppbyggingen av nye strukturer og arbeidsformer.

Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingene:

De som ansettes vil arbeide innenfor hele seksjonens ansvarsområde og må være forberedt på å bidra også på andre seksjoner og avdelinger i embetet.

Seksjon for naturforvaltning lavland og kyst har ansvar for å gjennomføre naturvernprosesser og forvaltning av eksisterende verneområder i kyst og lavland. Seksjonen forvalter også prioriterte arter og utvalgte naturtyper i våre områder. Seksjonen er tiltenkt hovedansvaret for avdelingens arbeid med fremmede arter. I arbeidet inngår også forvaltning av tilskuddsordninger, informasjonsarbeid og veiledning til kommuner og andre om naturtilstanden og forhold som påvirker denne.

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves høyere relevant utdanning på mastergradsnivå
 • For stilling som seniorrådgiver er det i tillegg et krav at du har lang erfaring fra arbeid med naturforvaltning og god oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Interesse for miljøvern og evne til å spre engasjement for miljø
 • Kunnskap om naturmangfold
 • Relevant erfaring fra stillingens fagområder
 • Evne til å arbeide selvstendig og drive frem langvarige prosesser
 • Gode kommunikasjonss- og samarbeidsevner
 • God vurderingsevne
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlig egnethet og vårt behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby

Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. Stillingene er ledig fra 1.2.2019.

Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 480 000,- til kr. 590 000,-, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål om stillingene?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med Karsten Butenschøn på telefon 69 24 71 08 / 480 45 996.

Fylkesmannen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall få beskjed om dette før søkerlisten settes opp.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Moss, Oslo
 • Arbeidssted
  Moss
 • Jobbnorge-ID
  161120
 • Intern-ID
  Seksjon naturforvaltning lavland og kyst
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger