Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 

IT-avdelingen (UiS-IT) sitt oppdrag er å levere gode IT-tjenester som bidrar til at universitetet når sine mål. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor prosjekt- og tjenesteutvikling, drift og infrastruktur, brukerstøtte, opplæring, applikasjoner og forvaltning. UiS-IT er sentral i universitets strategi om digitalisering. IT-avdelingen er blitt en profesjonell intern tjenesteleverandør med fokus på informasjonssikkerhet og kvalitet i våre leveranser. (Vi er sertifisert ihht. ISO270001 og ISO2001). Vår arbeidsmetodikk er basert på ITIL-prosesser og PRINCE2 prosjektmetodikk. UiS-IT har om lag 40 ansatte.

Systemadministrator

Universitetet i Stavanger søker etter systemadministrator innenfor Microsoft og Citrix teknologi til IT-avdelingens driftsgruppe.

Avdelingen har ansvaret for universitetets drifts- og servertjenester. Miljøet er hovedsakelig basert på Microsoft teknologi, inkludert bruk av System Center porteføljen. 

Hovedoppgaver:

 • Design og videreutvikling av IT-miljø relatert til Microsoft teknologi, og av UiS Citrix miljø, terminalserver og VDI

Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning 
 • relevant erfaring med drift av Microsoft løsninger og med Citrix XenApp, Xenserver og XenDesktop
 • meget god kompetanse på Microsoft teknologi generelt.

 Videre legges det vekt på at den som ansettes har:

 • aktuelle sertifiseringer (MCSA, MCSE, CCP-V)
 • kompetanse innenfor ett av følgende områder: Sharepoint, SCCM/MBAM, VSPHERE, ITIL, ISO 27001/9001
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • evne til å arbeide målrettet og resultatorientert
 • engasjement, initiativ og ansvar
 • evne til konstruktiv og kreativ problemløsning
 • en nøyaktig og systematisk tilnærming til design og dokumentasjon av systemer

Vi tilbyr:

 • faglige utfordringer i en utviklingsorientert IT-avdeling preget av høy kompetanse og godt humør
 • gode muligheter for kompetanseutvikling
 • lønn som overingeniør etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.301, kode 1087, kr 550.000-650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstiden, gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenestekoordinator Kjell Bryne, tlf 51831055 e-post kjell.bryne@uis.no eller fung. IT-direktør Nils Arne Midtun, tlf 51831076, epost nils-arne.midtun@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011/40239696, epost may-m.t.opdal@uis.no.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. Stillingen organisatorisk plassert i IT-avdelingen.
 • IT-direktør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver. Faglig ansvar og daglig ledelse utøves av tjenestekoordinator for Drift og Infrastruktur
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

 

2. Ansvarsområde

 • systemadministrasjon innenfor Citrix og Microsoft teknologi og infrastruktur

 

3. Arbeidsoppgaver

 • design og videreutvikling av IT-arkitektur relatert til Citrix teknologi.
 • drift og videreutvikling av Microsoft tjenester
 • planlegging og oppfølging av sikkerhets- og beredskapstiltak
 • konfigurasjonsplanlegging og -styring
 • brukerstøtte
 • melde behov for oppgraderinger/nyinvesteringer og gi innspill til budsjett
 • bidra til løpende kompetanseheving innenfor enheten
 • innføring/videreutvikling og vedlikehold av prosedyrer, rutiner og teknisk dokumentasjon i samråd med tjenestekoordinator.
Andre oppgaver kan tillegges stillingen.
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  161105
 • Intern-ID
  30082803
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger