Barne-, ungdoms- og familieetaten

Bergen og omland familiekontor

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

Bergen og omland familiekontor er lokalisert i Bergen sentrum, i "Aasegården", Bjørns gate 1, og dekkjer bydelene Fana, Laksevåg/Loddefjord og Ytrebygda, og 12 omlandskommunar. Kontoret har avdelingskontor på Leirvik, Stord, og i Odda, samt utekontor på Voss og på Husnes, der tilsette ved Odda-kontoret har arbeidsdag ein dag kvar 14. dag.

Kontora i Bergen og på Stord har til saman 31 tilsette, av desse er 3,8 kontorfaglege stillingar, ellers er dei tilsette psykologar/psykologspesialister og familieterapeuter/master i familieterapi, og ein leiar.

Psykologspesialist / psykolog i 80 % fast stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  161090
 • Intern-ID
  Vest 75/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger