Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no

Arbeidsgiver ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere!

Spesialpedagog barnehager, 100 % fast stilling

I Båtsfjord kommunes barnehager er det ledig 100 % stilling som spesialpedagog, med tiltredelse så snart som mulig.

 

Vi ønsker:

 

 • Pedagog som oppfyller kvalifikasjonskrav til barnehagelærer med videreutdanning i spes.ped.
 • Pedagog med erfaring fra barnehage
 • Pedagog som er positiv, fleksibel og åpen for nytenkning
 • Pedagog som tar ansvar og er faglig engasjerte

Om vi ikke får søkere som fyller krav til kompetanse, kan vi også vurdere barnehagelærer med spesialpedagogisk erfaring, eventuelt barne- og ungdomsarbeider med videreutdanning innen spes ped og erfaring fra barnehage.

Vi kan tilby:

 • Nedskriving av studielån og lavere skatt i Finnmark
 • 5 planleggingsdager i året og lederteam for styrer og pedagogiske ledere
 • Kompetanseheving etter oppsatt plan der bl språkløyper er satsingsområde, sammen med kompetanse for mangfold og overgang i barnehage og skole
 • Godt arbeidsmiljø og utfordringer i barnehager i endring
 • Veiledning og faglig samarbeid
 • Avlønning ihht HTA og ansenitet, som gir nyutdannet pedagog kr 446.800 i startlønn.

Utenlandske søkere må beherske norsk språk, jf barnehageloven § 18 a). Det er ønskelig at det oppgis minst to referanser i søknaden.

Før tiltredelse må gyldig politiattest ihht.§ 19 i barnehageloven fremlegges, prøvetid 6 mnd. For øvrig skjer ansettelsen på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om og ikke bli oppført på søkerlisten.

For ytterligere opplysninger: Kontakt barnehagefaglig ansvarlig Britt M Hansen, mail: britt.hansen@batsfjord.kommune.no, tlf 918 43647.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden.
 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Båtsfjord kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Båtsfjord
 • Arbeidssted
  Barnehager i Båtsfjord
 • Jobbnorge-ID
  161086
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger