Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud til et embete fra 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Det nye embetet har tilsammen ca. 600 ansatte fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som vil ha kontorplassering både i Moss, Oslo og Drammen.

Vil du jobbe hos Fylkesmannen med fagområdet skogbruk og arealforvaltning?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Statens hus i Drammen
 • Jobbnorge-ID
  161072
 • Intern-ID
  Seksjon skogbruk og arealforvaltning
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger