Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud til et embete fra 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Det nye embetet har tilsammen ca. 600 ansatte fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som vil ha kontorplassering både i Moss, Oslo og Drammen.

Vil du jobbe hos Fylkesmannen med fagområdet skogbruk og arealforvaltning?

Landbruksavdelingen i det nye fylkesmannsembetet har ledig et ettårig engasjement i 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon skogbruk og arealforvaltning med kontorlokalisering i Drammen. Som medarbeider i Landbruksavdelingen, seksjon skogbruk og arealforvaltning, vil du ha mye kontakt med kommunal landbruksforvaltning og andre samarbeidspartnere. Seksjonen har en sentral rolle i å videreutvikle skogbruket i regionen.

Vi er i etableringen av det nye fylkesmannsembetet, og den som tilsettes vil delta i oppbyggingen av nye strukturer og arbeidsformer.

 

Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingen

 • saksbehandling innen fagområdet skogbruk, både forvaltnings- og utviklingsoppgaver kan være aktuelt
 • oppfølging og veiledning av kommunene som skogbruksmyndighet
 • bistå med revisjon og kontroll av skogordningene i kommunene
 • oppgaver innen fagområdet arealforvaltning kan være aktuelt avhengig av kvalifikasjoner

Det konkrete innhold av oppgaver i stillingen vil være avhengig av søkers kvalifikasjoner og kompetanse, samt interne prosesser i forbindelse med sammenslåing til nytt fylkesmannsembete.

 

Kvalifikasjonskrav

 • relevant utdanning på høyskole-, eller universitetsnivå
 • relevant erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller privat virksomhet 

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • kjennskap til skogbruksnæringen
 • gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å ta initiativ, arbeide selvstendig og er strukturert
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlig egnethet og fagteamets behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

 

Vi kan tilby

Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. Stillingen er ledig fra 01.01.2019.

 

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 i lønnsspennet kr. 480.000 til 590.000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

 

Har du spørsmål om stillingen?

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud tlf. 69 24 71 30 / 906 86 681 eller seksjonssjef Helge Nordby tlf. 32 26 67 03 / 995 84 969.

 

Fylkesmannen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad.

 

Søknadsfristen er 17. desember 2018.

 

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall få beskjed om dette før søkerlisten settes opp.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Drammen
 • Arbeidssted
  Statens hus i Drammen
 • Jobbnorge-ID
  161072
 • Intern-ID
  Seksjon skogbruk og arealforvaltning
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger