Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder koordinerer og er pådriver for de strategiske satsingsområdene digitalisering, kunnskapsgrunnlag, styring og samordning. Avdelingen koordinerer og kvalitetssikrer også departementets arbeid med statsbudsjettet og økonomiforvaltning, og har ansvar for departementets personal­politikk, organisasjons­utvikling,  arkiv, intern IKT, drift av lokaler og sikkerhet og beredskap. Det er fem seksjoner i avdelingen: seksjon for økonomi og styring, seksjon for internadministrasjon, seksjon for HR, seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag og prosjekt digitalisering.

Seksjon for HR har ansvar for departementets arbeid med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og personalforvaltning. Seksjonen har i tillegg ansvar for HMS, utvikle rutiner og prosesser på HR-feltet, samt gi råd og støtte til departementets ledere.

Førstekonsulent/rådgiver - lønns- og HR-arbeid

Seksjon for HR har ledig et ettårig vikariat som førstekonsulent/rådgiver. Stillingen innebærer varierte oppgaver tilknyttet lønnsarbeid med ajourhold av ansatte, registreringer og rapporteringer. Stillingen innebærer også rådgivning overfor avdelingene i lønns- og HR-spørsmål. Kunnskapsdepartementet benytter SAP HR. Det ligger også til stillingen saksbehandling på HR-området.
 

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder 

 • Lønnsoppfølging og bilagsproduksjon
 • Lønnskontroll
 • Oppfølging av registrerte sykemeldinger i SAP
 • Generere rapporter i SAP til oppfølgingsformål
 • Personalforvaltning og utviklingsoppgaver på personalfeltet

 

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper 

 • Det kreves høyere utdanning på universitets- eller høgskolenivå, gjerne bachelor innen økonomi og administrasjon, eller tilsvarende realkompetanse
 • Erfaring fra statlig lønnsarbeid er en fordel
 • Kjennskap til lønns- og personaldatasystemet SAP vil bli vektlagt
 • Det er ønskelig med erfaring fra HR-arbeid og kjennskap til lov- og avtaleverk i staten
 • Du er målbevisst, nøyaktig og har høy arbeidskapasitet
 • Du har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt
 • Du er pålitelig, positiv og løsningsorientert

 

Vi tilbyr

 • lønn som førstekonsulent/rådgiver i lønnspenn 472 300 – 597 400
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • opplæring med bruk av fadder og introduksjonskurs
 • gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån

 

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål registreres i portalen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert.
 • Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originale attester og vitnemål.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. Departementet er en IA-virksomhet og arbeider målrettet med å realisere regjeringens inkluderingsmål. I dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for det. Informasjon om søkere som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen kan bli brukt til registreringsformål.

 

Kontaktperson for stillingen

 

Seniorrådgiver Oddvar Amundsen, 93 04 57 71

 

Søknad sendes elektronisk via denne siden.

Søknadsfrist: 7. januar 2019.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Kunnskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kirkegt. 18, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  161064
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger