Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for fellestjenester og strategiske satsingsområder koordinerer og er pådriver for de strategiske satsingsområdene digitalisering, kunnskapsgrunnlag, styring og samordning. Avdelingen koordinerer og kvalitetssikrer også departementets arbeid med statsbudsjettet og økonomiforvaltning, og har ansvar for departementets personal­politikk, organisasjons­utvikling,  arkiv, intern IKT, drift av lokaler og sikkerhet og beredskap. Det er fem seksjoner i avdelingen: seksjon for økonomi og styring, seksjon for internadministrasjon, seksjon for HR, seksjon for analyse og kunnskapsgrunnlag og prosjekt digitalisering.

Seksjon for HR har ansvar for departementets arbeid med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og personalforvaltning. Seksjonen har i tillegg ansvar for HMS, utvikle rutiner og prosesser på HR-feltet, samt gi råd og støtte til departementets ledere.

Førstekonsulent/rådgiver - lønns- og HR-arbeid

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kunnskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kirkegt. 18, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  161064
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger