Barne-, ungdoms- og familieetaten

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt, avd. Jibbe

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Follo ungdoms- og familiesenter - akutt har tre avdelinger som totalt tilbyr 20 plasser for barn/ungdom i alderen 6-18 år.

Plasseringsgrunnlaget er etter Lov om barneverntjenester §4-6 eller §4-17 jfr. 4-12.   Avdeling Follo har 4 plasser for ungdom i aldersgruppen 12-18 år og ligger i Vestby kommune   Avdeling for beredskapshjem har 11 plasser for barn/ungdom i aldersgruppen 6-18 år og avdeling Jibbe har 5 plasser i aldersgruppen 12-18 år  og ligger i Halden.

Miljøterapeut - 100% fast stilling

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Arbeidssted
  Follo ungdoms- og familiesenter, avdeling Jibbe i
 • Jobbnorge-ID
  161045
 • Intern-ID
  Øst 141/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger