UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for samfunnsmedisin

NAFKAM (Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), er et forsknings- og informasjonssenter finansiert av helsemyndighetene for å styrke pasientsikkerheten når befolkningen driver egenbehandling eller bruker behandlingstjenester utenfor den offentlige helsetjenesten. Pasienter, pårørende, helsepersonell og –myndigheter samt media er blant våre viktigste målgrupper. NAFKAM ligger på Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Seniorrådgiver - internasjonale spørsmål ved UiT Norges arktiske universitet

Ved Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin er det en ledig fast 50 % stilling som seniorrådgiver - internasjonale spørsmål.

 

Stillingen omfatter hovedsakelig produksjon og formidling av oppsummert forskning, samt kontakt med internasjonale profesjonsgrupper, forskningsmiljøer og helsemyndigheter på feltet pasientsikkerhet ved bruk av alternativ behandling.

 

Stillingen skal koordinere arbeidet i NAFKAMs internasjonale ekspertgruppe The CAM-Cancer Collaboration, som oppsummerer forskning fra høyeste evidensnivå om tradisjonell, alternativ og komplementær behandling ved kreft.

 

Stillingen vil også ha ansvar for oppfølging av NAFKAMs oppdrag som WHO samarbeidssenter innen tradisjonell og komplementær medisin (T&CM).


Arbeidsoppgavene kan bli endret ved endringer i NAFKAMs totale internasjonale engasjement. Stillingen er plassert i NAFKAMs informasjonsavdeling, og rapporterer til informasjonssjefen ved NAFKAM. En del reisevirksomhet, representasjon og kommunikasjonsarbeid overfor målgruppene må påregnes.

 

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må minimum ha utdannelse på mastergradsnivå.
 • Dokumentert erfaring fra prosjekt/ gruppeledelse og strategisk planlegging på internasjonalt nivå kreves.
 • Søker må også ha erfaring fra arbeid med analyse, kritisk vurdering og oppsummering av helseforskning, samt tilrettelegging av forskningsresultater for helsepersonell.
 • I tillegg til å beherske engelsk flytende muntlig og skriftlig, må søkeren beherske ett skandinavisk språk som arbeidsspråk.
 • Det er en fordel med tysk språk, da CAM-Cancer har et betydelig tysktalende publikum og nettverk.
 • Det er en fordel med erfaring fra redaksjonelt arbeid og forskningsformidling i praksis.
 • Kjennskap til feltet alternativ behandling er ønskelig.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Lønn etter statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver. Fra bruttolønnen trekkes 2 % lovfestet pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.


For mer informasjon om NAFKAM, se www.nafkam.no .

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt Instituttleder Vinjar Fønnebø, vinjar.fonnebo@uit.no, tlf. +47 77 64 66 54 eller Informasjonssjef Ola Lillenes, ola.lillenes@uit.no, tlf. +47 77 64 66 50.

 

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen i annonsen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven

§ 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  161044
 • Intern-ID
  2018/4920
 • Omfang
  Fast 50%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger