Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stjørdal ungdomssenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Vil du være med?

Stjørdal ungdomssenter i region Midt-Norge ble åpnet i januar 2006 og arbeider etter behandlingsmodellen MultifunC (Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø). Senteret kan gi tilbud til opptil 11 ungdommer og familier, hvorav inntil til 6 ungdommer bor på institusjonen og inntil 5 ungdommer får oppfølging på hjemstedet.

Stjørdal Ungdomssenter er organisert i fire team: utredningsteam, pedagogisk team, familie- og oppfølgingsteam og miljøteam.

Fast 100 % stilling som rådgiver ved Stjørdal ungdomssenter

Ved Stjørdal ungdomssenter er det ledig stilling som rådgiver.
 
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Pedagogisk team har ansvar for kartlegging av atferdsmessig og faglig fungering i skole, for skolefaglig oppfølging i forhold til ungdommene under institusjonsoppholdet, for samarbeid med mottaksskoler og andre relevante instanser utenfor institusjonen, og for skolefaglig oppfølging og informasjonsoverføring i forhold til skole ved utflytting fra institusjonen.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves høyskoleutdanning innenfor pedagogikk på bachelornivå og relevant videreutdanning.
 • Søkere med erfaring/praksis fra arbeid med ungdommer med atferdsvansker og/eller spesielle behov vil bli foretrukket.
 • Praksiserfaring fra PPT og skole vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Evne til empati, fleksibilitet, fasthet, og evne til å stå i vanskelige situasjoner over tid.
 • God evne til å arbeide selvstendig.
 • Meget gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet for arbeid med ungdom vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • I pedagogisk team får man jobbe i et dynamisk fagmiljø bestående av ulike faggrupper, og det er gode muligheter for kompetanseutvikling i et nasjonalt nettverk.

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver i kode 1434, p.t. kr 409 100 - 607 700 pr. år (ltr. 45-68). Lønn og stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Stjørdal ungdomssenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktpersoner

Elisabeth Sørlie: 466 17 446

Hilde Kvam: 466 17 451

Søknad med CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Søknadsfrist: 31.12.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Stjørdal
 • Jobbnorge-ID
  161041
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger