UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - Norges fiskerihøgskole (NFH)

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Førsteamanuensis i sjømat og human ernæring ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

  • Søknadsfrist
    Søknadsfristen er gått ut
  • Arbeidsgiver
    UiT Norges arktiske universitet
  • Nettside
  • Kommune
    Tromsø
  • Jobbnorge-ID
    161026
  • Intern-ID
    2018/4039
  • Omfang
    Heltid
  • Varighet
    Fast

Se mer

Finn andre stillinger