Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Prestøyhjemmet

Ergoterapeut

Prestøyhjemmet har ledig en fast 1/1 stilling som ergoterapeut.
Stillingen er lokalisert på korttids- og rehabiliteringsavdelingen.

Enhet
Prestøyhjemmet sykehjem ble ferdigstilt i 2003, og huser 40 enkeltrom, fordelt på 4 avdelinger. Prestøyhjemmet har en skjermet avdeling for demenssyke med 8 plasser, to somatiske avdelinger med totalt 16 plasser, og en korttids- og rehabiliteringsavdeling med totalt 16 plasser. Sykehjemmet har et treningsrom for beboere og ansatte, badstue og en stor hall med peiskrok for felles arrangement. Sykehjemmet har uteområde som er tilrettelagt for beboere.

Prestøyhjemmet er et sykehjem med høy faglig standard, det er bemannet med sykepleiere, Helsefagarbeidere, fysioterapeut og ergoterapeut. Korttids- og rehabiliteringsavdelingen har nært samarbeid med andre instanser i kommunen, slik som fysioterapi- og ergoterapitjenesten, innsatsteam, hjemmebasert omsorg, samt sykehusets rehabiliteringsavdeling. I 2015 åpnet kommunen en kommunal akutt døgnseng, og denne er plassert på korttids- og rehabiliteringsavdelingen.

Hovedarbeidsoppgaver
Oppfølging av korttids- og rehabiliteringspasientene på avdelingen, samt øvrige beboere på sykehjemmet. Kartlegging og funksjonsvurderinger, ADL- trening og tilrettelegging av aktivitet. Hjelpemiddelansvarlig i sykehjemmet. Hjemmebesøk med blant annet boligtilpasninger/vurdering av egnet bolig.
Tett samarbeid med egen fysioterapeut i sykehjem. Samarbeid med kommunens innsatsteam. Bidra til økt aktivitet i sykehjem ved å lede nedsatt aktivitetsgruppe på sykehjemmet.
Vi tilbyr veiledningsavtale med kommunal ergoterapitjeneste, samt være en del av fagnettverket i den kommunale ergoterapitjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som ergoterapeut.
 • Ønskelig med kjennskap til PROFIL.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

 • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakter
Gunn Therese Olafsen
Avdelingsleder
E-post: GunnTherese.olafsen@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 18 00

Lene Nilsen Holte
Enhetsleder
E-post: lene.holte@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 75 58

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Sør-Varanger kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Sør-Varanger
 • Jobbnorge-ID
  161014
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et eksternt skjema

Se mer

Finn andre stillinger