Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Prestøyhjemmet

Helsefagarbeider

Det er ledig 100% svangerskapsvikariat som hjelpepleier fra 01.03.2019 til og med 31.01.2020.
Vikariat i 2 delt turnus med arbeid hver 3 helg.

Enhet
Sykehjemsenheten, Prestøyhjemmet rehabilitering- og korttidsavdeling.
Avdeling Solgløtt er kommunens rehabilitering- og korttidsavdeling. Avdelingen har også ansvar for kommunens akuttdøgnseng (KAD-seng). Det er totalt 16 plasser på avdelingen. Prestøyhjemmet består i tillegg av to somatisk langtidsavdeling og avdeling Bjørklia som er en skjermet avdeling for personer med demenssykdom.

Sykehjemsenheten består av to sykehjem, og har sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeut, helsefagarbeidere og aktivitør tilsatt. Sykehjemsenheten vektlegger at beboerne skal ha en aktiv og meningsfull tilværelse hvor livsglede står i fokus. Sykehjemsenheten deltar i flere prosjekter, blant annet "Personsentrert omsorg i sykehjem". Våre beboere skal oppleve gode dager, også i siste fase av livet.

Hovedarbeidsoppgaver
Vi søker deg som helsefagarbeider som kan bidra til å gi sykehjemmets beboere en aktiv og verdig hverdag.
Med deg på laget skal vi yte helhetlig pleie og omsorg til beboerne, og til å gi beboerne en aktiv og meningsfull tilværelse. Dine arbeidsoppgaver vil være å legge til rette for å opprettholde beboers funksjonsevne og mestring gjennom veiledning, aktivisering og praktisk bistand. Livsglede står i fokus.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå C1. 
 • Generell god datakunnskap.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut;

 • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose

Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt:
Gunn Therese Olafsen
Avdelingsleder
E-post: GunnTherese.olafsen@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 18 00

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Sør-Varanger kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Sør-Varanger
 • Jobbnorge-ID
  161011
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et eksternt skjema

Se mer

Finn andre stillinger