UiT Norges arktiske universitet

Universitetsdirektøren - Avdeling for bygg og eiendom

Avdeling for bygg og eiendom er en del av universitetets administrasjon, og ivaretar universitetets oppgaver innenfor utvikling, forvaltning, vedlikehold og drift av universitetets lokaler. Bygningsarealet omfatter ca. 250.000m2 brutto. Avdelingen består av renholdseksjonen, driftsseksjonen, prosjektseksjonen og stab, totalt 150 stillinger. Universitetet er i sterk vekst med økende oppgaver innen forvaltning, drift, utvikling og service, og legger stor vekt på bygningsmiljøets betydning for et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte. Les mer om UiT Norges arktiske universitet

Driftstekniker ved UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for bygg og eiendom søker deg i stilling som driftstekniker. Vi ønsker fem nye driftsteknikere i Tromsø og en i Harstad.

 

Vi søker selvstendige personer med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at du har utdanning fra videregående skole som er relevant for det aktuelle fagområdet. Teknisk utdannelse ut over videregående skole, fortrinnsvis rørlegger/elektriker, er positivt. Vi krever førerkort klasse B, samt god forståelse i bruk av dataverktøy. Du kan bli pålagt å ta truckførerbevis. Lang relevant praksis kan kompensere for kravet til utdanning.

 

Arbeidsoppgaver
Stillingen vil bli tillagt arbeidsoppgaver innen tilsyn, vedlikehold og drift av tekniske og bygningstekniske installasjoner. Dette omfatter arbeid tilknyttet ventilasjon, kjøle, varme, sanitær, branntekniske og elektriske anlegg.

 

For to av stillingene kreves det fagbrev Gr. L, elektriker med arbeidssted UiT i Tromsø. Stillingsinnehaveren vil kunne bli pålagt å være brannvernleder. I tillegg inngår en del snørydding, avfallshåndtering og utendørs husarbeid. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

 

Søknaden må inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • vitnemål og karakterutskrifter
 • attester
 • referanser

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden leveres elektronisk gjennom Jobbnorge.

 

Vi kan tilby:

 • et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med et mangfold av oppgaver
 • snarlig tiltredelse
 • gode velferdsordninger, blant annet fleksitid og trening i arbeidstiden
 • gunstige pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1036, driftstekniker. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til seksjonssjefIdar Eklund, tlf. 906 27 996 eller ass. driftssjef Tor-Arne Tiber Olsen tlf. 970 74 236.

 

Generelt
Tilsettingen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  161010
 • Intern-ID
  2018/5435
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger