Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Plan- og utviklingsavdeling

Eiendomsrådgiver

Virksomheten består av fagområdene: Næringsutvikling, landbruk, arealplanlegging, byggesak, kart og oppmåling, miljøvern og kommunaleeiendommer. Totalt har virksomheten 18 stillingshjemler.

Kort om stillingen
Det er ledig 1/1 fast stilling som eiendomsrådgiver ved Plan- og utviklingsavdelingen.

Hovedarbeidsoppgaver
Primære arbeidsoppgaver:

 • Utvikling av kommunale arealer for bolig og næringsaktivitet
 • Kontakt med mulige etablerere av bolig eller næringsaktivitet
 • Delta i tverrfaglige utviklingsprosesser med spesielt fokus på økt "bolyst"
 • Forvaltning av kommunens grunneiendommer

Eiendomsrådgiver har ansvaret for forvaltningen av kommunens grunneiendommer, herunder kjøp/salg av
eiendommer, utarbeidelse av festekontrakter og andre avtaler, tildeling av bolig og industri/forretningstomter med mer.

Vi legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid mellom fagområdene innenfor virksomheten og mellom sektorene i
kommunen. Stillingen kan derfor også bli tillagt oppgaver innenfor de fagområdene virksomheten har ansvar for.

Kvalifikasjoner
Vi søker fortrinnsvis en person med:

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, gjerne med juridisk bakgrunn.
 • Kjennskap til plan og bygningsloven.
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet

Avdelingen har ansvaret for et godt utbygd GIS system med de ulike GISLINE-modulen til Norkart.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Serviceorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt:
Håvard Lund
Plan- og utviklingssjef
E-post: Havard.Lund@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 74 81

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Sør-Varanger kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Sør-Varanger
 • Jobbnorge-ID
  161008
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et eksternt skjema

Se mer

Finn andre stillinger