Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

PP - tjenesten

Logoped/pedagogisk-psykologisk rådgiver

PP-tjenesten er organisatorisk plassert under oppvekst. Kommunalsjefen er nærmeste overordnet. PPT innehar 8 stillingshjemler, inkludert leder og merkantil, og er hjemlet i Opplæringslovens § 5-6 og Barnehagelovens § 19 c.

Kort om stillingen
Da en av våre logopeder skal ha ett års permisjon, søker vi hennes stedfortreder i et vikariat i 100% stilling.

Hovedarbeidsoppgaver
Logopedens arbeid i PPT er todelt. Logoped jobber "behandlende" med barn og voksne som har behov for behandling innen språklige vansker. I tillegg inngår logoped som del av PP- tjenestens rådgiverteam og utarbeider sakkyndig vurdering i egne saker, hvor barn og unge i kommunens barnehager og skoler har behov for spesialundervisning. Logoped jobber også systemrettet i team med annen rådgiver.

Kvalifikasjoner
Fortrinnsvis trenger vi deg som er utdannet logoped, men med master i spesialpedagogikk/ psykologi, vil du også være interessant for oss. Annen relevant høyere utdanning, samt erfaring fra fagområdet, vil også kunne bli vurdert.

Det er ønskelig om egen bil kan benyttes i tjenesten. Bilgodtgjøring etter gjeldende regler.

Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), jfr. opplæringsloven § 9-10 1. ledd og 2. ledd. Barnehagelovens § 19, jfr. politiregisterlovens § 39 1. ledd.
Førerkort klasse B, med manuell gir.

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som har gode kommunikasjons- og samarbeids egenskaper, er positiv og har god arbeidskapasitet.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr
Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt:
Anne Dorid Johansen
Enhetsleder
E-post: Anne.Johansen@sor-varanger.kommune.no
Mobil: 920 88 141
Arbeid: 789 77 434

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Sør-Varanger kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Sør-Varanger
 • Jobbnorge-ID
  161004
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et eksternt skjema

Se mer

Finn andre stillinger