Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, budsjettpolitikken, skatte- og avgiftspolitikken, finansiell stabilitet og forvaltningen av Statens pensjonsfond. Departementet er sekretariat for finansministeren og utarbeider dokumenter til Stortinget og bakgrunnsmateriale for regjeringen med sine faglige råd. I tillegg har departementet viktige forvaltningsoppgaver.

 

Finansdepartementet har et ansvar for en rekke underliggende etater: Skatteetaten, Tolletaten, Statistisk sentralbyrå, Finanstilsynet, Direktoratet for økonomistyring og forvaltning av Statens pensjonsfond. Til sammen har disse virksomhetene rundt 10 000 ansatte.

Vil du jobbe med sikkerhet og beredskap i Finansdepartementet?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Finansdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160997
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger