UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for samfunnsmedisin

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Seniorforsker i allmennmedisin ved UiT Norges arktiske universitet, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig 20 % fast stilling som seniorforsker fra 01.02.2019. Stillingen er tilknyttet Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).

Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til leder Helen Brandstorp, tlf. 991 52 115, e-post: helen.brandstorp@uit.no.

Stillingens tilhørighet
Ved Institutt for samfunnsmedisin er de vitenskapelige stillingene organisert i seks forskningsgrupper: Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, og Arktisk helseforskning. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Ved instituttet arbeider ca. 200 personer.

Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) hører organisatorisk til under Institutt for samfunnsmedisin ved det Helsevitenskapelige fakultet. Formålet med NSDM er å fremme gode helsetjenester utenfor storbyene ved å jobbe med kvalitet og helsepersonells stabilitet. Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF. I tillegg finansierer NSDM sin virksomhet ved hjelp av oppdragsforskning.

Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgavene er primært knyttet til forskning, nettverksdannelse og utvikling av senterets virksomhet. Seniorforskeren forventes å delta i og lede forskningsprosjekter på vegne av NSDM.

Kvalifikasjonskrav
For stillingen kreves gradene cand.med og ph.d. i allmenn- eller samfunnsmedisin.

Det kreves erfaring fra arbeid i kommunehelsetjenesten, fortrinnsvis som fastlege. NSDM vektlegger dessuten erfaring fra å bo og arbeide i en kommune som ikke er storby.

Det vil dessuten bli lagt avgjørende vekt på kandidatens samarbeidsevner, motivasjon og interesse for arbeid ved NSDM, samt personlig egnethet.

Det er en forutsetning at søkeren behersker norsk eller annet skandinavisk språk.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • evt. forskningsprosjektet
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og attester:
  • vitnemål og karakterutskrift bachelorgrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterutskrift mastergrad eller lignende (original språk og oversatt)
  • vitnemål og karakterututskrift ph.d. grad
 • liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 15 vitenskapelige arbeider. Doktorgradsavhandlingen regnes her som ett arbeid.
 • beskrivelse av de vedlagte arbeidene, samt en kortfattet beskrivelse av øvrige arbeider for å vise bredden i produksjonen

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen.

All dokumentasjon som skal vurderes må være oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning.

Bedømmelse
Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Arbeids- og lønnsvilkår
Den som tilsettes må være villig til å engasjere seg i utviklingsarbeid innen sitt eget fag og for universitetet som helhet.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1109 seniorforsker. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Generelt
Det vises forøvrig til utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø og forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160993
 • Intern-ID
  2018/4965
 • Omfang
  Fast 20%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger