UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for klinisk medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

PhD Candidate at The Genomics Support Centre Tromsø (GSCT)

Denne stillingen er ikke aktiv.