Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. 

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligse fylkene med totalt ca 700 ansatte.

Rådgiver/seniorrådgiver

Ved Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord er det ledig en fast stilling som rådgiver/ seniorrådgiver for ivaretakelse av sentrale oppgaver innenfor eiendomsforvaltning og HR. Stillingen er fordelt 50/50 mellom seksjon økonomi og virksomhetsstyring og seksjon HR. Organisatorisk tilhørighet vil være Seksjon økonomi og virksomhetsstyring.

Det må påregnes noe reisevirksomhet. 
 
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendomsportefølje
 • Ansvar for prosess ved inngåelse av nye eiendomskontrakter
 • Deltakelse i regionalt eiendomsforum
 • Veiledning og saksbehandling innen HR-området
 • Lederstøtte i ansettelsessaker
 • Det tas forbehold om endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted

Kvalifikasjoner

 • Krav om minimum 3-årig utdanning på universitet/høyskolenivå
 • For seniorrådgiver er det i tillegg krav om lang relevant erfaring
 • Det er ønskelig med god kjennskap til og erfaring fra offentlig forvaltning
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • God kunnskap om relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper

 • Du har god vurderingsevne, naturlig myndighet og trives i rollen som rådgiver
 • Du trives med rapportskrivning og andre skriftlige arbeider
 • Det er ønskelig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Evne til struktur, fleksibilitet og selvstendighet i arbeidet vil bli vektlagt
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet samt utpreget grad av serviceinnstilling

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1434 Rådgiver, lønnstrinn 50 - 65, p.t. kr 442 400  - 576 100  pr. år, eller kode1364 Seniorrådgiver, lønnstrinn 60 - 68, p.t. kr 524 200 - 607 700 pr. år.. 
 • Lønn/stillingskode fastsettes etter en helhetsvurdering av kvalifikasjoner.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode samarbeidsrelasjoner, dyktig og motiverte medarbeidere.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Regionkontoret i Alta.
 • Prøvetid 6 måneder.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen
Tone Simonsen, sekjonssjef økonomi og virksomhetsstyring, tlf 466 15 512 eller Atle Solli, seksjonssjef HR, tlf 466 15 553 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Søknadsfrist: 21.12.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Alta
 • Arbeidssted
  Alta
 • Jobbnorge-ID
  160971
 • Intern-ID
  Nord 85/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger