Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region nord

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. 

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligse fylkene med totalt ca 700 ansatte.

Rådgiver/seniorrådgiver

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Alta
 • Arbeidssted
  Alta
 • Jobbnorge-ID
  160971
 • Intern-ID
  Nord 85/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger