Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.


Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond, og skal ivareta departementets kontakt mot den regionale kulturminneforvaltningen.

Førstekonsulent/rådgiver - jurist

Vi søker en effektiv og systematisk jurist med interesse for kulturminnefeltet til ett års vikariat fra 1. januar 2019 fram til 31. desember 2019 (mulighet for forlengelse) i Kulturminneavdelingen.

  

Arbeidsoppgaver:


Som saksbehandler innenfor kulturminnefeltet vil du arbeide med fortolkning, veiledning og regelverksutvikling. Du vil også behandle klagesaker og innsigelsessaker, samt andre saker innen kulturminneloven, forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, erstatningsrett og andre offentligrettslige problemstillinger.

 
Kvalifikasjoner:

 • Du har master i rettsvitenskap.
 • Relevant erfaring vil bli vektlagt, men nyutdannede er også velkomne til å søke.
 • Det er ønskelig med kjennskap til kulturminneforvaltningen og at du har interesse for avdelingens ansvarsområde.
 • Det stilles krav om god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode generelle digitale ferdigheter er nødvendig.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

Personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er strukturert, analytsik og har stor arbeidskapasitet.
 • Du arbeider selvstendig og har gode samarbeidsevner.
 • Du har prioriterings- og gjennomføringsevne.
 • Du har stor grad av fleksibilitet og trives med en travel hverdag, som er preget av uforutsigbbarhet og leveranse under tidspress.

Vi tilbyr:


Vi vil gi deg god opplæring med bruk av fadder og introduksjonskurs, og ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

 

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse. Se mer her: regjeringen.no/jobbikld

 

Årslønn:

Avhengig av dine kvalifikasjoner tilbys følgende lønnsspenn fra kr 449 400 - 576 100 (lønnstrinn 51 - 65). For stillingen som rådgiver kreves som hovedregel minst tre års relevant yrkeserfaring og god innsikt i fagområdet.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I KLD er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden, eventuelt tas med ved intervju.

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

avdelingsdirektør Mathys Truyen, tlf. 41 57 37 28

avdelingsdirektør Berit Halvorsen, tlf. 91 75 30 27

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge-ID
  160969
 • Intern-ID
  KLD51/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger