Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stjørdal ungdomssenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Vil du være med?

Stjørdal ungdomssenter i region Midt-Norge ble åpnet i januar 2006 og arbeider etter behandlingsmodellen MultifunC (Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø). Senteret kan gi tilbud til opptil 13 ungdommer og familier, hvorav inntil til 8 ungdommer bor på institusjonen og inntil 5 ungdommer får oppfølging på hjemstedet.

Stjørdal Ungdomssenter er organisert i fire team: utredningsteam, pedagogisk team, familie- og oppfølgingsteam og miljøteam.

Fast 26,3 % stilling som miljøterapeut / miljøarbeider ved Stjørdal ungdomssenter

Ved Stjørdal ungdomssenter er det ledig fast 26,3 % stilling som miljøterapeut / miljøarbeider på miljøteamet.
 
Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Ansvar for å arbeide i tråd med individuelle behandlingsplaner.
 • Ansvar for å koordinere og følge opp oppgaver og aktiviteter på helgedager.
 • Ansvar for praktiske oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Vi ønsker søkere med tre års høyskoleutdanning innen sosialfag, barnevern eller vernepleie, eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå og kompetanse. Andre kan også søke, men søkere med nevnte utdanning vil bli foretrukket.
 • Søkere med erfaring/praksis fra arbeid med ungdommer i institusjon og søkere med praksis fra arbeid med atferdsvansker hos ungdom vil bli foretrukket.

Personlige egenskaper

 • God evne til å arbeide selvstendig.
 • Meget gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner.
 • Fleksibilitet.
 • Forståelse og interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid.
 • God relasjonskompetanse og relasjonsforståelse både i arbeid med ungdommer og i tverrfaglig samarbeid.
 • Personlig egnethet for å jobbe med ungdom vil bli vektlagt.
 • Førerkort for bil er nødvendig for å utføre oppgaver på miljøteam.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 som miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier, lønnsramme 15, alt. 3-11, p.t. kr 371 500 - kr 488 500 pr. år i 100 % stilling (ltr.38-56), eller i stillingskode 1534 pesialutdannet miljøterapeut, 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier, lønnsramme 18, alt. 3-11, p.t. kr 397 200 - kr 524 200,- pr. år i 100 % stilling (ltr. 43-60), eller miljøterapeut, stillingskode 1488, lønnsramme 17 alt. 3 - 11, p.t. kr 331 300 – kr 416 200,- pr. år i 100 % stilling (ltr. 33-51), eller stillingskode 1486 miljøarbeider, lønnsramme 4, alt. 3 -11, kr 310 900 – 397 200 pr. år i 100 % stilling (ltr. 23-43). Avlønning vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. 

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Stjørdal ungdomssenter.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen:

Avdelingsleder Endre Hølaas, tlf. 466 17 616

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et ev. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 31.12.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Stjørdal
 • Jobbnorge-ID
  160954
 • Intern-ID
  Midt 63/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger