Barne-, ungdoms- og familieetaten

Seljelia barne- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.

Seljelia barne- og familiesenter ligger på Gjøvik, og er ett av tre senter i regionen for barn 0-12 år og deres familie. Seljelia består av en familieavdeling, en avdeling for beredskapshjem, og en PMTO-avdeling. Seljelia har Hedmark og Oppland som sitt primære ansvarsområde.

Beredskapshjemkonsulenter

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  160952
 • Intern-ID
  Øst 140/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger