Barne-, ungdoms- og familieetaten

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. 

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo.

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter består av 2 institusjonsavdelinger, lokalisert i Fredrikstad-/Sarpsborg og en avdeling med 45 familiehjem. Avdeling familiehjem har kontorer sentralt i Ski. Senteret ledes av enhetleder i samarbeid med avdelingsledere på hver avdeling.

Senteret tar imot plasseringer av ungdom i alderen 12-18 år fra kommunene i Region øst (Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus). Plassering skjer etter lov om barneverntjenester §§ 4-4,5.ledd, 4-12, 4-26 og 4-24. Målgruppen er primært ungdom i alderen 15-18 år med atferdsvansker, emosjonelle/ psykiske forstyrrelser ,og  relasjons- og tilknytningsvansker.

Våken nattvakt – 56 %, miljøterapeut 89 % og tilkallingsvikarer

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Fredrikstad, Sarpsborg
 • Jobbnorge-ID
  160945
 • Intern-ID
  Øst 139/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger