Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Vi bidrar til at Stortingets og regjeringens mål og retningslinjer blir fulgt opp i regionen og vi ivaretar innbyggernes rettssikkerhet.

Vil du jobbe hos Fylkesmannen og bidra til utvikling på barnehage- og utdanningsområdet i vår region?

Denne stillingen er ikke aktiv.