Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd.

 

Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff, ungdomsoppfølging og oppfølging i konfliktråd.

 

Konfliktrådet i Agder har 5 stillingshjemler – hvorav to stillinger som ungdomskoordinator. Kontoret er lokalisert i Kristiansand. Kontoret har 28 oppnevnte konfliktrådsmeklere rundt om i kommunene. For ytterligere informasjon: www.konfliktraadet.no.

Ungdomskoordinator i Agder

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Konfliktrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Arendal, Audnedal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal, Oslo, Risør, Songdalen, Søgne, Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli, Åseral
 • Arbeidssted
  Kontor i Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  160933
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger