Fylkesmannen er statens representant i fylkene. Gjennom tilsyn, veiledning og dialog følger vi opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer for fylket. En sentral oppgave er å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne og være klageinstans for kommunale vedtak. Fylkesmannen utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for departementene innenfor miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap og sosial- og familierett.

Regjeringen har besluttet å slå sammen Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud til et embete fra 01.01.2019, med hovedsete i Moss. Det nye embetet har tilsammen ca. 600 ansatte fordelt på 7 avdelinger og 3 staber. Avdelingene er organisert i ulike seksjoner, som vil ha kontorplassering både i Moss, Oslo og Drammen.

Vil du bidra til et bedre miljø i hovedstadsregionen?

Klima- og miljøvernavdelingen i det nye fylkesmannsembetet i Oslo og Viken har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for industri, avfall og forurensning med kontorlokalisering i Oslo. Avdelingen har en bred oppgaveportefølje innen den regionale plan- og miljøforvaltning, og vi skal gjennom vår forvaltning blant annet bidra til å hindre alvorlig forurensning av ytre miljø.

Vi er i etableringen av det nye fylkesmannsembetet, og de som tilsettes vil delta i oppbyggingen av nye strukturer og arbeidsformer.

Aktuelle arbeidsoppgaver for stillingen

 • Konsesjonsbehandling innenfor Fylkesmannens myndighetsområde på avfallsfeltet og industri.
 • Bistå under tilsyn av avfalls- og industrivirksomheter.
 • Veilede og bistå kommuner, avfallsselskaper og andre aktører i oppfølging av nasjonal avfallspolitikk.
 • Bistå innenfor hele seksjonens ansvarsområde ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdanning fra høyskole/universitet på masternivå innenfor miljøforvaltning, miljøteknikk, kjemi, biologi eller tilsvarende. I særlige tilfeller kan lavere utdanning kompenseres med høy relevant realkompetanse.

For stilling som seniorrådgiver er det i tillegg et krav at du har:

 • Lang erfaring fra arbeid med forurensning. avfallshåndtering og miljøvern.
 • God oversikt over lovverk, virkemidler og den nasjonale politikken på området.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning innen forurensning og miljøvern vil bli vektlagt.
 • Kunnskap om avfallsfeltet.
 • Evne til å engasjere og interesse seg for miljøvern.
 • Evne til å jobbe selvstendig og sluttføre saker.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God vurderingsevne og rolleforståelse.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlig egnethet og vårt behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi kan tilby
Spennende oppgaver i utviklingen av et nytt embete. Du får jobbe sammen med dyktige kollegaer i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr gode velferdsordninger og fleksibel arbeidstid. Stillingen er ledig fra 1. januar 2019.

Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspennet kr. 480 000 til 590 000, avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. (Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere). Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål om stillingen?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta gjerne kontakt med Kari Skogen, tlf. 22 00 36 69 / 900 13 760.

Fylkesmannen er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål ifm regjeringens inkluderingsdugnad. 

Søknadsfristen er 28.12.2018

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Du vil i så fall få beskjed om dette før søkerlisten settes opp.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160931
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger