Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Seniorkonsulent/ studieveileder

                             

Ved Høgskulen på Vestlandet, Campus Bergen, Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap er det ledig 1 midlertidig 100% stilling som seniorkonsulent/ studieveileder ut året 2019.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har om lag 270 ansatte og om lag 3200 studenter. Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, samt PhD-utdanning innen datateknologi. Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning. Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Florø, Kristiansund og på Stord. Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.          

                

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

Studieveilederen har et særskilt ansvar for planlegging og gjennomføring av utdanning og gjennomføring av utdanningsforløpet.

Det er en forutsetning at studieveilederen/ studiekonsulenten har kjennskap til fagene og utdanningen man skal arbeide med.


 • Saksbehandling i studentsaker
 • Årlig studieplanarbeid; kvalitetssikre studieprogram- og fagbesrivelse og veilede fagmiljøene i bruk av EpN
 • Oppfølging av utdanningsplaner på individnivå i samarbeid med utdanningsledelsen
 • Administrative oppgaver i samarbeid med utvikling og planlegging av studie- og fagplaner for bachelor-, master- og Phd. nivå
 • Administrative formidlingsoppgaver knyttet til studieprogrammene
 • Utarbeide rapporter, analyser og redegjørelse til ledelse og interne utvalg i fakultetet.

                                                                                                             

Kvalifikasjoner

 • Masternivå, tilpasset de oppgavene som skal utførest, samt relevant erfaring
 • Krav om gode samarbeids- og koordineringsevner
 • Gode norsk og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • God administrativ IT-kompetanse og erfaring med fellessystemet HVL bruker

Studieveilederen må kunne arbeide selvstendig og analytisk, ta initiativ og ha god serviceinnstilling.

I vurderingen vil det bli lagt vekt på de personlige egenskapene som er nødvendig for stillingen.

                                                   

Stillingen er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i stillingskode 1363Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

 
Vi tilbyr ellers:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstida

 

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

 

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

 

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

 

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

 

Hjemmeside

 

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

Administrasjonssjef, Henning Norheim, 55 58 76 72                                        

                                        

                                   

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  14. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Høgskulen på Vestlandet
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Campus Bergen
 • Jobbnorge-ID
  160879
 • Intern-ID
  18/09306
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger