Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid (HFI)

Avdelingen har fem seksjoner og har ansvar for departementets arbeid med politikkutvikling og analyse innen høyere utdanning og forskning. På det internasjonale feltet har avdelingen en knutepunktfunksjon for Kunnskapdepartementets internasjonale arbeid. Avdelingen har et særlig ansvar for koordinering av utdannings-og forskningspolitikken og for koordineringen av arbeidet med Forskningsrådets forskningsbudsjett. Avdelingen har fem seksjoner: seksjon for internasjonalt samarbeid, seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid, seksjon for innovasjon, samspill og instituttpolitikk, seksjon for kvalitetsutvikling og kvalitetsvirkemidler, seksjon for budsjett og koordinering.

Rådgiver/seniorrådgiver i prosjekt (engasjement)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kunnskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kirkegata 18
 • Jobbnorge-ID
  160871
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger