Fra 1.1.2019 etableres Fylkesmannen i Innlandet. Hovedkontoret for det nye embetet blir på Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet. Les mer om Fylkesmannen i Innlandet.

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk blir fulgt opp i fylket. og arbeide til beste for Innlandets 375.000 innbyggere, 48 kommuner og øvrige offentlige og private organisasjoner. Vi har oppdrag fra 11 departementer og 9 direktorater. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, og vi skal bidra til at kommunene ser sine oppgaver samlet og samordnet. I dette arbeidet er det avgjørende at flere oppgaver ses i sammenheng, og at kommunene også lykkes med dette.

Rådgiver/seniorrådgiver - barnevern

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Fylkesmannen i Hedmark
 • Nettside
 • Kommune
  Lillehammer
 • Arbeidssted
  Lillehammer
 • Jobbnorge-ID
  160861
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Se mer

Finn andre stillinger