Kunnskapsdepartementet (KD) har ansvar for barnehager, grunnskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning, voksnes læring og kompetansepolitikk. Departementet har også ansvar for forskning og integrering. KD har også overordnet styring, kontroll og tilsyn med en rekke underliggende etater og virksomheter. Kunnskapsdepartementet har om lag 330 medarbeidere fordelt på 7 avdelinger, kommunikasjonsenhet og departementsrådens stab. Departementets arbeid bygger på verdiene profesjonalitet, åpenhet og gjennomføring. Mer informasjon om departementet finnes på www.regjeringen.no

Juridisk avdeling

Avdelingen har ansvaret for juridiske saker, herunder utvikling og tolking av det samlede regelverket på departementets ansvarsfelt. Avdelingen har også ansvaret for nasjonalt, europeisk og internasjonalt tverrgående regelverk som har betydning for departementets virksomhet. Avdelingen jobber tett med de andre fagavdelingene i departementet, og i samarbeid med departementene, departementets underliggende etater og andre aktører. Juridisk avdeling har ca. 30 medarbeidere og er organisert tre seksjoner med en fleksibel organisering og fordeling av oppgaver og ressurser mellom seksjonene.

 

Seksjon A har ansvar for regelverket for barnehager og fagskoler og yrkeskvalifikasjonsloven. Seksjonen har ansvar for vurdering og behandling av saker knyttet til nasjonalt tverrgående regelverk, EØS- og statsstøtterettslige spørsmål og internasjonale konvensjoner. mv.

Seksjon B har ansvar for regelverket for grunnskoler og videregående opplæring, utdanningsstøtte, folkehøyskoler og studentsamskipnader.

Seksjon C har ansvar for regelverket for universiteter og høyskoler, forskning og forskningsetikk, friskoler og voksenopplæring.

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver - jurister (vikariater)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kunnskapsdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kirkegt. 18, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  160820
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger