Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. TkNN er samlokalisert med tannlegeutdanningen i Tromsø, og samarbeider på ulike områder med Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Universitetet i Tromsø.

Psykologspesialist/psykolog

TkNN har ledig 100 % vikar stilling som psykologspesialist/psykolog. Vi estimerer at stillingen, vikar for psykolog i foreldrepermisjon, starter i mars 2019 og løper til og med august 2019, med mulighet til forlengelse.

Dersom det finnes mulighet for opplæring før mars 2019 vil dette vurderes som positivt.

 

Stillingen på kompetansesenteret er viktig og banebrytende i forhold til det politiske satsingsområdet som er etablert med behandlerteam for pasienter som har vært utsatt for tortur, vold og overgrep, og for pasienter som har odontofobi (TOO-prosjektet).

 

Generelle arbeidsoppgaver:

 • Klinisk virksomhet; diagnostikk og behandling
 • Kompetansespredning gjennom undervisning, veiledning og konsultasjon
 • Kompetanseutvikling gjennom fagutvikling/forskning.

Stillingen er i hovedsak koplet til pasientbehandling av voksne pasienter. Psykologen inngår i odontofobiteamet sammen med tannhelsepersonell (tannlege, tannhelsesekretær og tannpleier). I arbeidsoppgavene inngår også veiledning og undervisning av odontofobiteam i regionen.

 

Mindre deler av stillingen inkluderer behandling og oppfølging av ungdommer med odontofobi og pasienter som skal gjennomgå omfattende kirurgiske inngrep i forbindelse med behandling (ortognatisk kirurgi).

 

Følgende kvalifikasjoner vil bli vektlagt:

 • Kompetanse om traumer og traumebehandling
 • Psykisk helse hos flyktninger med fokus på konsekvenser av traumer knyttet til flukt, krig og tortur
 • Engasjement og interesse for odontofobi
 • Undervisning og veiledning
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet
 • Gode evner til skriftlig dokumentasjon
 • Erfaring med forskning og fagutvikling
 • Relevant klinisk erfaring

 Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i et fagmiljø under utvikling
 • Mulighet for fagutvikling og for å få unike ferdigheter (nisjekompetanse)
 • Det vil finnes mulighet for samarbeid med Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord.
 • Det må påregnes en del reisevirksomhet.
 • Lønn etter avtale, og i henhold til gjeldende overenskomst.

Vennligst oppgi 2 referanser i søknaden, hvorav minst en fra overordnet.

 

Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a.

Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jf. Off. loven.

 

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder ved TkNN Elisabeth Camling, tlf: 960 92 090 eller 47489495, e-post: elisabeth.camling@tromsfylke.no

 

Søknad med referanser bes sendt elektronisk via link på denne siden.

 

Søknadsfrist: 2. januar 2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  2. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  TkNN
 • Jobbnorge-ID
  160785
 • Intern-ID
  18/8794
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger