Troms fylkeskommune

IT-senteret

It-Sentret

IT-senteret har det koordinerende ansvaret for IT-virksomheten i Troms fylkeskommune, inkludert informasjonssikkerhet og personvern.

 IT-senteret skal bidra til videreutvikling og digitalisering av fylkeskommunale oppgaver og tjenestetilbud, for å styrke etatenes evne til å nå sine mål. I dag er ca. 10.000 brukere tilknyttet vårt fylkeskommunale nettverk.

 It-sentret drifter bl.a 15 videregående skoler, 24 tannklinikker. Etater innen samferdsel, undervisning, tannhelse, kultur, næring og stab for også sine IT tjenester fra IT-Sentret.

 IT-senteret er inndelt i to fagteam:

 • Support

 • Drift, integrasjon og utvikling

   I dag jobber det 14 personer ved It-sentret, inkludert 2 lærlinger. Vi har et hektisk, spennende og fleksibelt arbeidsmiljø med stor takhøyde. Medarbeiderne kan være med på å definere sine egne arbeidsoppgaver og påvirke sin arbeidsdag og arbeidssituasjon, så lenge disse samsvarer med våre uttalte målsetninger.

 IT-senterets ansvarsområde omfatter også strategiske veivalg innenfor teknologi og systemer, informasjonssikkerhet og

IT-rådgiver nettverk

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160763
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger