Troms fylkeskommune

IT-senteret

It-Sentret

IT-senteret har det koordinerende ansvaret for IT-virksomheten i Troms fylkeskommune, inkludert informasjonssikkerhet og personvern.

 IT-senteret skal bidra til videreutvikling og digitalisering av fylkeskommunale oppgaver og tjenestetilbud, for å styrke etatenes evne til å nå sine mål. I dag er ca. 10.000 brukere tilknyttet vårt fylkeskommunale nettverk.

 It-sentret drifter bl.a 15 videregående skoler, 24 tannklinikker. Etater innen samferdsel, undervisning, tannhelse, kultur, næring og stab for også sine IT tjenester fra IT-Sentret.

 IT-senteret er inndelt i to fagteam:

 • Support

 • Drift, integrasjon og utvikling

   I dag jobber det 14 personer ved It-sentret, inkludert 2 lærlinger. Vi har et hektisk, spennende og fleksibelt arbeidsmiljø med stor takhøyde. Medarbeiderne kan være med på å definere sine egne arbeidsoppgaver og påvirke sin arbeidsdag og arbeidssituasjon, så lenge disse samsvarer med våre uttalte målsetninger.

 IT-senterets ansvarsområde omfatter også strategiske veivalg innenfor teknologi og systemer, informasjonssikkerhet og

IT-rådgiver nettverk

Troms fylkeskommune v/IT-senteret har ledig en 100 % stilling som IT-rådgiver/fagansvarlig nettverk fra 01.02.2019

 

Avdelingen søker tydelige og engasjerte medarbeider som setter brukerne i sentrum.

 

Spesielt for denne avdelingen trenger vi engasjerte og innsatsvillige medarbeidere.

 

For mer informasjon om TFK og IT-sentret se:

http://tromsfylke.no/#/innhold/om-fylkeskommunen/sentrene/it-senteret/

 

IT-sentret jobber bl.a med etablering av ny kjernenettverk, der vi har fokus på redundante løsninger og øke virtualisering i hele it infrastrukturen.

 

  

Arbeidsoppgaver

 

 • Drift av nettverk. WAN, Lan og WiFi. Campus og datarom

 • Drift av sikkerhetssystemer og brannmurer

 • Drift av VmWare NSX infrastruktur

 • Drift av F5 BigIP Platform

 

 

Ønskede Kvalifikasjoner


 • Stillingen krever 3-årig utdanning innen IKT på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan oppveie for formell utdannelse.

 • Erfaring med prosjektarbeid og kjennskap til PRINCE2 prosjektprinsipper.

 • Erfaring med ITIL rammeverk.

 • Kjennskap til virtualisering, VSAN, SDDC, SDN og HCI systemer

 • Kjennskap til Scripting og automasjon

 • Kjennskap til Microsoft produkter.

   

  

Personlige egenskaper

 

 • Du jobber strukturert, viser personlig initiativ, er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

 • Du må kunne dele kunnskap, erfaringer og informasjon samt støtte andre for å nå teamets mål.

 • Du arbeider systematisk og har god rutineforståelse
 • Du viser handlekraft og lojalitet til beslutninger
 • Du evner å bygge og arbeide i team
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Du må være innstilt på å ta i ett ekstra tak ved behov

Vi tilbyr

 • en utfordrende stilling med varierte og spennende oppgaver

 • et godt sosialt miljø og en utviklingsorientert avdeling

 • arbeids- og lønnsbetingelser etter avtale

 • god pensjonsordning i overensstemmelse med gjeldende lover og avtaleverk

   

  Opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven

   

  Søknadsfrist: 20.12.2018

   Intervjuer vil bli holdt i uke 2 og 3 2019

  For mer informasjon om stillingen ta kontakt med:

  John A Solstad IT-sjef, 77788399, el Thomas Larsen, IT-Driftsleder, 77788315

   

  Stillingen skal søkes elektronisk via linkdenne siden

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Troms fylkeskommune
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160763
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger