Barne-, ungdoms- og familieetaten

Røvika ungdomssenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Røvika ungdomssenter er en akuttinstitusjon med 5 plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år, ved akuttavdeling Skogly og med 3 plasser for ungdom i alderen 13-18 år ved Omsorgsavdeling Åsheim. Institusjonen ligger i Røvik i Fauske kommune, 8 km vest for Fauske sentrum.  Avdeling for beredskapshjemmene er plassert ved Røvika ungdomssenter, og  har oppfølging av beredskapshjemmene i Nordland , Troms og Finnmark. Avdelingen har 69 beredskapshjem for akutt og kortvarige plasseringer fordelt i hele Nord-Norge og har systematisk veiledning og oppfølging av hjemmene. Akuttelefon for Region nord er lagt til Røvika ungdomssenter utenom kontortid for avdeling for inntak region nord.

Røvika ungdomssenters hovedoppgaver er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, samt miljøterapeutiske observasjoner og tilnærminger. Vi søker å finne styrker / ressurser og barrierer hos ungdommen, og på den måten bidra til å finne videre tiltak. Institusjonen gir god omsorg og trygghet gjennom tydelige strukturer og grenser. Det jobbes systematisk og planmessig med å etablere mer varige løsninger som ivaretar ungdommens behov på lengre sikt.

Miljøarbeider - inntil 4 helgestillinger fast 44 %

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Fauske – Fuossko
 • Arbeidssted
  Fauske
 • Jobbnorge-ID
  160682
 • Intern-ID
  Nord 81/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger