Barne-, ungdoms- og familieetaten

Røvika ungdomssenter, avd. beredskapshjem

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Røvika ungdomssenter ligger i Fauske i Nordland fylke. Avdeling for beredskapshjem består av 14 årsverk og har ansatte lokalisert i hele landsdelen. Beredskapshjem er familier som er særlig godt egnet til å ta vare på barn og ungdom som må flytte raskt fra sine foreldre. Avdelingen har p.t. et måltall på 69 beredskapshjem fordelt i hele Nord-Norge. Avdeling for beredskapshjem skal sikre god oppfølging og faglig bistand til beredskapshjem tilknyttet Bufetat, region nord. 

Rådgiver - vikariat 50 % stilling ved avd. i Hammerfest

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Fauske – Fuossko, Hammerfest
 • Arbeidssted
  Hammerfest
 • Jobbnorge-ID
  160672
 • Intern-ID
  nord 79/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger