Barne-, ungdoms- og familieetaten

Røvika ungdomssenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Røvika ungdomssenter er en akuttinstitusjon med 8 plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år, fordelt på to avdelinger, Åsheim og Skogly.  Avdeling Åsheim med 3 plasser er avdeling med målgruppe Omsorg. Avdeling Skogly har 5 plasser med målgruppe akutt. Institusjonen ligger i Røvik i Fauske kommune, 8 km vest for Fauske sentrum. 

Avdeling for beredskapshjemmene i region nord er ved Røvika ungdomssenter, og har oppfølging av beredskapshjemmene i region nord. Ansatte ved Beredskapshjemavdelingen har oppfølging av beredskapshjemmene ved plassering av barn i nordland , Troms og Finnmark. Avdelingen har 69 beredskapshjem for akutt og kortvarige plasseringer fordelt i hele Nord-Norge og har systematisk veiledning og oppfølging av hjemmene. Akuttelefon for Region nord er tilknyttet Røvika ungdomssenter utenom kontortid for avdeling Inntak region nord.

Røvika ungdomssenters hovedoppgaver er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, samt miljøterapeutiske observasjoner og tilnærminger. Vi søker å finne styrker/ressurser og barrierer hos ungdommen, og på den måten bidra til å finne videre tiltak. Institusjonen gir god omsorg og trygghet gjennom tydelige strukturer og grenser. Det jobbes systematisk og planmessig med å etablere mer varige løsninger som ivaretar ungdommens behov på lengre sikt.

Miljøterapeuter - 3 faste 100 % stillinger

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bodø, Fauske – Fuossko
 • Arbeidssted
  Fauske
 • Jobbnorge-ID
  160669
 • Intern-ID
  Nord 83/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger