Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Administrasjonsstaben

Fylkesmannen er Kongen og Regjeringa sin fremste representant i fylket og utøver mange og allsidige forvaltningsoppgåver for staten.

Førstekonsulent

Denne stillingen er ikke aktiv.