Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

Vernepleier

Fra 1. januar 2019 blir det i Glimmerstua kulTURbarnehage ledig fast stilling som vernepleier i 100 % stilling.

Nærmere opplysninger

Glimmerstua kulTURbarnehage er en basebarnehage med 54 barn i alderen 0 - 6 år. Barnehagen ligger nært opp til natur- og friluftsbarnehage i det pedagogiske opplegget.

Barnehagen er universelt utformet og tilrettelagt for barn med nedsatt funksjonsnivå.

Arbeidsoppgaver

Vernepleier skal jobbe i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder: Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagen, Vadsøbarnehagenes profil, samt vedtak og bestemmelser som har betydning for barnehagens drift.

Vernepleier vil ha ansvar for å følge opp barn med individuelt tilpasset tilrettelegging både pedagogisk og medisinsk.

Dette innebærer:

 • Primærkontaktansvar
 • Daglig oppfølging av brukers individuelle tiltak
 • Utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp
 • Håndtering av medikamenter etter gjeldende lovverk
 • Journalføring, dokumentasjon og rapportering
 • Delansvar i forhold til planer
 • Målrettet miljøarbeid
 • Veiledning av personalet
 • Samarbeid med foresatte og andre instanser

Stillingen innebærer tett samarbeid med pedagogisk leder og fagarbeider/assistent på basen.

Kvalifikasjoner

Det kreves 3-årig helsefaglig utdanning som vernepleier. Fagarbeider med relevant kompetanse/erfaring kan også søke og vil bli vurdert.

Erfaring fra arbeid i barnehage med barn med nedsatt funksjonsnivå og synshemminger er en fordel. Opplæring i medisinske rutiner vil bli gitt.

Utdanning tatt i land utenfor EU/EØS krever generell godkjenning fra NOKUT. I tillegg til godkjenning fra NOKUT må søker ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet.

Søkere med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må i tillegg dokumentere norskferdigheter ved å enten ha:

 • gjennomført og bestått opplæring i norsk på videregående skole
 • bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • bestått test i norsk - Høyere nivå (Bergenstesten), eller ha 
 • avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på delprøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon

Av personlig egenskaper ønsker vi medarbeidere som:

 • har gode samarbeidsevner
 • kan arbeide selvstendig og i team
 • kan arbeide strukturert og målrettet
 • er positiv til å arbeide med barn med ulike utfordringer
 • kan legge til rette for samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • er fleksibel og positiv til endringer

Vi tilbyr

 • Dekning av flytteutgifter iht. reglement
 • God pensjonsordning og forsikringsordning

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn iht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Politiattest vil bli krevd i forbindelse med tilsetting, jf. Barnehageloven §19, samt helseattest, jf. Tuberkuloseforskriften.

Søknad sendes

I søknaden oppgis min. to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte finner du på vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester.

Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

Søknadsfrist 06.12.18, ref.nr. 1545

Kontaktperson

Bente Wickstrøm Jakola, enhetsleder, tlf.: 78 94 27 65, mobil: 948 93 978, bente.jakola@vadso.kommune.no

Kurt Schjølberg, kommunalsjef KUO, tlf.: 78 94 23 51, mobil: 454 04 980, kurt.schjolberg@vadso.kommune.no

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Vadsø kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Vadsø
 • Jobbnorge-ID
  160644
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et eksternt skjema

Se mer

Finn andre stillinger