Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk med vekt på veiledning og rådgivning

Ved Universitetet i Agder er det ledig 1-2 100% stillinger fra 1.8.2019 som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det kan også påregnes noe undervisning på Campus Grimstad.  
 
Instituttet for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 10 ph.d-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium (fra høsten 2018) og videreutdanning, pedagogikk i tospråklig bachelor, og ph.d.-program. Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner. I tillegg er instituttet tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU) og yrkesfag (PPUY), Lektorutdanningen for trinn 8-13, grunnskolelærer­utdanning og barnehagelærerutdanning.

 

Den som tilsettes, vil få sine arbeidsoppgaver i tilknytning til fakultetets studietilbud, med særlig vekt veiledning og rådgivning. Det er derfor nødvendig med solid formell veiledningskompetanse og god kjennskap til norsk utdanningssystem, samtidig som kunnskap om internasjonale trender på feltet og et kontaktnett på internasjonalt nivå er ønsket. Det er også nødvendig med erfaring fra rådgivnings-, veilednings- og utviklingsarbeid knyttet til barnehage og/eller skole og gjerne fra offentlig og privat næringsliv.

 

Den som tilsettes, vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og eksterne virksomhet. Den som tilsettes, må kunne ivareta samarbeid med barnehager og skoler om etter- og videreutdanning, ha undervisnings- og forskningsambisjoner, ta hånd om faglig administrasjon, samt bidra til utviklingsarbeid og den daglige driften av studieprogrammene på instituttet. 

Relevant pedagogisk utdanning vil bli vektlagt. Det er ønskelig med undervisnings- og forskningserfaring fra høgskole/universitet, samt god kjennskap til veilednings-, rådgivnings- og ledelsesfeltet. Ytterligere pedagogiske kvalifikasjoner, samarbeidsevne, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet vil også bli tatt i betraktning. Det er nødvendig at søkeren har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen, da dette er viktige redskap i utdanningen vår.

Ved tilsetting som førsteamanuensis, må den som tilsettes ha doktorgrad eller tilsvarende innenfor pedagogikk eller andre relevante fagområder. Ved tilsetting som universitetslektor/førstelektor, skal søkeren ha minst hovedfag/mastergrad innen pedagogikk eller tilsvarende, fortrinnsvis med utviklings- og vitenskapelige arbeider knyttet til pedagogiske problemstillinger med relevans for veilednings-, rådgivnings- og ledelsesfeltet.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor fremgår av, Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2016, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd.

Undervisningsspråket er norsk og den som underviser må beherske norsk både skriftlig og muntlig. I henhold til universitetets satsning på internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.


Kvalifikasjonene vil bli vurdert av en vurderingskomite. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr. 576 100-658 300 brutto pr. år, kode 1198 førstelektor, kr. 576 100-658 300 brutto pr. år eller kode 1009 universitetslektor, kr. 515 200-619 300 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til enhver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 • CV m/publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Inntil 10 publikasjoner/vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 15.12.18


Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf. 381 41 195, mobil 904 17 888, e-post inger.m.dalehefte@uia.no, eller til personalrådgiver Sevleta Memic; tlf.38 14 20 94, e-post: sevleta.memic@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  160626
 • Intern-ID
  Ref. 252/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger