Barne-, ungdoms- og familieetaten

Multisystematisk terapi- team Gjøvik

Barne-, ungdoms- og familieetaten, region øst

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.


Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm.

 

Barne-, ungdoms og familieetaten har egne enheter som driver med multisystemisk terapi (MST), som er en tidsavgrenset, familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Terapeutene jobber i hjem, nærmiljø og skole med foreldre og ungdom, der ungdommen står i fare for å bli plassert utenfor hjemmet. MST er en evidensbasert metode utviklet i USA, og implementeringen i Norge ledes av NUBU, Universitetet i Oslo. I region øst drives det totalt seks MST- team. Et team består av tre-fire terapeuter og en veileder som er faglig og administrativ leder av teamet. Behandlingen er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uka. Tilgjengelighet er regulert gjennom egen avtale for MST-terapeuter, og er godt økonomisk kompensert. Stillingen innebærer selvstendig arbeid, fleksibel arbeidstid og kontinuerlig faglig utvikling gjennom ukentlig veiledning og regelmessige fagseminarer.

MST-terapeut i 100 % stilling - ett års svangerskapsvikariat

MST- teamet i Gjøvik har ledig ett års vikariat, 100% stilling som MST-terapeut. Ønsket tiltredelse mai 2019.

 

Arbeidsoppgaver 

 • Terapeutisk arbeid etter MSTs behandlingsprinsipper og praksis 
 • Koordinere det faglige arbeidet i hver enkelt sak og samarbeide nært med bla skole, PPT, barnevern og psykisk helsevern 
 • Delta i ukentlig veiledning, ukentlig konsultasjon og kontinuerlig opplæring
 • Utføre MSTs kvalitetsikringsrutiner 
 • Drive informasjonsarbeid om MST


Kvalifikasjoner 

 • Det kreves profesjonsstudiet i psykologi eller mastergrad/hovedfag i helse- og sosialfag eller bachelor i helse- og sosialfag med minimum 2 år terapeutisk videreutdanning.
 • Det kreves erfaring fra klinisk/terapeutisk arbeid.
 • Det kreves grundig kjennskap til det teoretiske fundamentet som metoden bygger på, dvs systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori.
 • Ønskelig med videreutdanning og/eller erfaring fra familieterapi og arbeid med barn/ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig. 
 • God skriftlig fremstillingsevne. 
 • Relevante IKT-kunnskaper.

 
Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt


Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ, som psykolog (kode 0794)  lønnstrinn 60-68, p.t. kr 524 200-600 200 pr. år,  eller som psykolog med godkjent spesialitet (kode 1304) lønnstrinn 67-76, p.t. kr 597 400-713 600,- pr. år, eller klinisk sosionom (kode 1173) i lønnsramme 18, alt. 3-9, lønnstrinn 43-62 som p.t. utgjør kr. 397 000-544 400,- pr. år.
  Annen utdanningsbakgrunn innplasseres i henhold til statlig lønnsregulativ og lokal lønnspolitikk for Bufetat. Stillingskode og lønnsplassering vurderes etter utdanning og ansiennitet.
 • Det gis et kompensasjonstillegg for ubekvem arbeidstid/tilgjengelighet. 
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til gunstig rente, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.


Generelle opplysninger 

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet, og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Spesiell opplæring innen MST vil bli gitt. Den som tilsettes må delta på en ukes opplæring i Oslo 20.-24. mai 2019 i forbindelse med tiltredelse i stillingen.
 • Den som tilsettes må ha mulighet til å kunne arbeide svært fleksibelt, og inngå i en turnus som gir tilgjengelighet 24 timer i døgnet, 7 dager i uka for familiene. Tilgjengeligheten er regulert gjennom egen avtale for MST - terapeuter. 
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden. 
 • Den som ansettes må ha førerkort for bil klasse B, og kunne disponere bil i tjenesten.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.

 
Ansettelsesprosessen foretas i et samarbeid mellom Bufetat og NUBU, og søkere må være inneforstått med at NUBU får innsyn i søknader.

Mer informasjon om MST finner du på http://www.nubu.no 


Kontaktinfo:

Veileder/leder MST Gjøvik, Gunn Helene Roheim. Telefon: 466 16 226
 
Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden  
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.
 
Søknadsfrist: 20.12.2018

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  160608
 • Intern-ID
  Øst 138/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger