Universitet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk - PPU

Ved Universitetet i Agder er det ledig 1-2 faste 100% stillinger fra 1.8.2019 som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand, men det kan også påregnes noe undervisning på Campus Grimstad.  

 
Instituttet for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca. 10 ph.d.-kandidater. Instituttet tilbyr utdanninger i pedagogikk som års-, bachelor- og masterstudium, spesialpedagogikk som bachelor- og masterstudium (fra høsten 2018) og videreutdanning, pedagogikk i tospråklig bachelor, og ph.d.-program. Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner. I tillegg er instituttet tilknyttet praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfag (PPU), lektorutdanning for trinn 8-13 og yrkesfag (PPUY), grunnskolelærer­utdanning og barnehagelærerutdanning.

 

Den som tilsettes vil få sine arbeidsoppgaver i tilknytning til fakultetets studietilbud, med særlig vekt på lærerutdanningene med praktisk pedagogisk fokus. Det er derfor nødvendig med spesiell kompetanse innen allmenndidaktikk og god kjennskap til norsk skole- og utdanningssystem. Det er også ønskelig med formell kompetanse og erfaring fra ledelse og/eller rådgivnings-, veilednings- og utviklingsarbeid.

 

Den som tilsettes vil inngå i en stab som har ansvar for instituttets samlede undervisningsbehov og eksterne virksomhet. Den som tilsettes, må kunne ivareta samarbeid med skoler om etter- og videreutdanning, praksisoppfølging, ta del i arbeidet med å videreutvikle fagets profil, vise forskningsinteresse, ta hånd om faglig administrasjon, samt bidra til den daglige driften av studieprogrammene. 

Relevant pedagogisk erfaring vil bli vektlagt. Det er ønskelig med undervisnings- og forskningserfaring fra høgskole/universitet. Ytterligere pedagogiske kvalifikasjoner, samarbeidsevne, kreativitet, initiativ og evne til å arbeide systematisk og målrettet vil også bli tatt i betraktning. Det er nødvendig at søkeren har erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen, da dette er viktige redskap i utdanningen vår.

Ved tilsetting som førsteamanuensis, må den som tilsettes ha doktorgrad eller tilsvarende innenfor pedagogikk eller andre relevante fagområder. Ved tilsetting som universitetslektor/førstelektor, skal søkeren ha minst hovedfag/mastergrad innen pedagogikk eller tilsvarende, fortrinnsvis med vitenskapelige arbeider utover dette. Disse må være knyttet til pedagogiske problemstillinger.

Kriterier for ansettelse i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor fremgår av, Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 9. februar 2016, med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler § 6-3 sjette ledd.

Undervisningsspråket er norsk og den som underviser må beherske norsk både skriftlig og muntlig. I henhold til universitetets satsning på internasjonalisering, må den som tilsettes være forberedt på å gi undervisning og veiledning på engelsk.

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte menn, og dessuten kvalifiserte personer ellers, til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn og alder.

Kvalifikasjonene vil bli vurdert av en vurderingskomite. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsetting foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet. 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011/førstelektor kode 1198 (fra kr 576 100 til kr 658 300), eller universitetslektor kode 1009 (fra kr 515 200 til kr 619 300). For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 • CV m/publikasjonsliste og inntil 3 referanser
 • Vitnemål med karakterer
 • Attester
 • Inntil 10 publikasjoner/vitenskapelige arbeider

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.Søknadsfrist: 15.12.18

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf. 38 14 11 95, mobil 904 17 88 eller e-post inger.m.dalehefte@uia.no eller til seniorrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94 eller e-post sevleta.memic@uia.no

.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  15. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  160605
 • Intern-ID
  Ref. 249/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger