Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Førsteamanuensis/førstelektor innen mat, helse og kultur

Ved Fakultet for Humaniora, idrett og utdanningsvitenskap er det fra 01.08.19 ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen mat, helse og kultur på lærerutdanningene.

Stillingen er knyttet til Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.t. Campus Vestfold, men undervisning ved instituttets andre campus; Drammen, Notodden og Bø må påregnes.

Ansvar og arbeidsoppgaver
Mat og helsefagmiljøet utgjør en egen liten gruppe i instituttet, men er relevant også for faggruppe kroppsøving, faggruppe idrett og faggruppe friluftsliv. Primært er arbeidsoppgavene i faggruppen knyttet til grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanningen.

Kandidaten vi søker etter må kunne dekke følgende undervisnings og veiledningsområder innen mat og helse:

 • Grunnskolelærerutdanning
 • Barnehagelærerutdanning i fagområdet Natur, helse, bevegelse
 • Friluftslivsutdanningene
 • I etter- og videreutdanning

Videre inngår også følgende ansvarsområder og arbeidsoppgaver i stillingen som kandidaten må ha kunnskap og bidra til:

 • Å forankre mat- og helsefaget i instituttets ulike utdanningstilbud
 • Økt tverrfaglig innovasjon og forskning på feltet.


Kvalifikasjoner

Erfaring fra mat- og helsefag i skole eller barnehage og/eller lærerutdanning vil bli tillagt stor vekt. Stillingen krever pedagogiske evner, engasjement samt erfaring fra faglig ledelse. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, spesielt med hensyn til undervisning, samarbeidsevne, selvstendighet og evne til å ta initiativ. Videre er det en fordel om den som tilsettes har interesse for og erfaring faglig ledelse.

Aktuell kompetanse for stillingen kan være utdanning innen kultur og samfunnsfaglige studier, folkehelsevitenskap eller utdanningsretninger med fokus «mat, helse og kultur», samt ledelse og pedagogisk utdanning. Kompetanse innenfor praktisk matlagning og matlagingsdidaktikk vektlegges.

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra, eller ha motivasjon til å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning.

Det forutsettes på denne bakgrunn pedagogisk kompetanse dokumentert gjennom minst ½ års praktisk-pedagogisk utdanning eller gjennom kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike pedagogiske kvalifikasjoner, kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves i tillegg norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Undervisningsspråket er i hovedsak norsk. Den tilsatte må derfor kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I tillegg kan det bli pålagt noen undervisningsoppgaver der engelsk er undervisningsspråk.

Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn
Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): NOK 527 500 – 722 400 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes. Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger
Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. En sakkyndig komité vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker vi at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

For nærmere opplysninger om stillingen kan fagansvarlig Nina Schwebs, (nina.schwebs@usn.no / 31 00 93 56) eller instituttleder Annette Bischoff, (annette.bischoff@usn.no, 35 95 27 87) ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving kontaktes.

Slik søker du
Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk. Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 1. Attesterte kopier av vitnemål og attester fra høgskole/universitet
 2. Vitenskapelige publikasjoner (inntil 10 for søkere til førsteamanuensis/førstelektor)
 3. Liste over vitenskapelige publikasjoner
 4. Liste med vedlegg som dokumenterer pedagogiske kvalifikasjoner
 5. Kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte. VI gjør oppmerksom på at alle etterspurte og relevante vedlegg må lastes opp sammen med søknad/CV for at en søknad skal vurderes for stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  6. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Sørøst-Norge
 • Nettside
 • Kommune
  Horten
 • Arbeidssted
  Campus Vestfold
 • Jobbnorge-ID
  160527
 • Intern-ID
  Ref. 18/167
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger