Barne-, ungdoms- og familieetaten

Familieheimane i Region vest, avd. Krabbedalen

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid uansett kvar dei bur i Noreg. Bufetat sine fem regionar og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagd Barne- og likestilligsdepartementet.

Bufetat, region vest femnar om fylka Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Regionkontoret ligg i Bergen.

Familieheimane i Region Vest har 4 avdelinger, avdeling Familieheim Bergen, avdeling Familieheim Fonna, avdeling Familieheim Stavanger og avdeling Krabbedalen.

 

Tilkallingsvakter, miljøterapeut/miljøarbeidar

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  160404
 • Intern-ID
  Vest 74/18
 • Omfang
  Deltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger