Ved Nord-Troms jordskifterett har vi ledig et engasjement som 
 
overingeniør (Teknisk utreder)


fram til 1.9.2020. Mulighet for ytterligere ett års forlengelse.

 

Arbeidsoppgavene vil omfatte teknisk og saksforberedende arbeid på jordskiftesakene, herunder oppmåling, grensemerking, kartframstilling og skifteplanlegging. Du må påregne å delta på rettsmøter. Forutsatt riktige kvalifikasjoner vil du også kunne få delta i rettsmekling. 

SPENNENDE JOBB I STORSLAGEN NATUR!

Denne stillingen er ikke aktiv.