Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

IT-avdelingen (UiS-IT) sitt oppdrag er å levere gode IT-tjenester som bidrar til at universitetet når sine mål. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor prosjekt- og tjenesteutvikling, drift og infrastruktur, brukerstøtte, opplæring, applikasjoner og forvaltning. UiS-IT er sentral i universitets strategi om digitalisering. IT-avdelingen er blitt en profesjonell intern tjenesteleverandør med fokus på informasjonssikkerhet og kvalitet i våre leveranser. (Vi er sertifisert ihht. ISO270001 og ISO9001). Vår arbeidsmetodikk er basert på ITIL-prosesser og PRINCE2 prosjektmetodikk. UiS-IT har om lag 40 ansatte.

Systemutvikler/-administrator ServiceNow

Universitetet i Stavanger søker etter systemutvikler-/administrator til IT-avdelingen.

I forbindelse med UiS sin satsing på digitale løsninger er ServiceNow plattformen valgt for digitalisering av tjenesteleveranser og arbeidsflyt. Office365 er valgt som plattform for samhandling internt og med eksterne. I den forbindelse har vi behov for å styrke vår evne til å forvalte og videreutvikle løsningene som etableres på disse plattformene.

Hovedoppgaver:

 • systemutvikling/-administrasjon, primært på ServiceNow plattformen
 • konfigurering av ServiceNow-baserte løsninger
 • deltakelse i digitaliseringsprosjekter
 • bidra i vedlikehold og videreutvikling av nettsider
 • vedlikehold av systemdokumentasjon og relevante rutiner

Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning, minimum på bachelornivå. Utdanningskravet kan kompenseres med allsidig relevant erfaring og tiltrekkelig etter- og videreutdanning.
 • erfaring med systemutvikling/programmering i Java eller JavaScript
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Følgende erfaring vektlegges:

 • systemutvikling genrelt, fra kravspesifikasjon til implementert løsning
 • konfigurering og administrasjon av ServiceNow-baserte løsninger
 • front-end/web-utvikling (HTML, CSS, JavaScript, …)
 • erfaring med, eller god kjennskap til Angular og Bootstrap rammeverket
 • konfiguering av løsninger basert på Office365

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • tar initiativ, og bidrar til innovasjon og utvikling av systemer og driftsformer
 • er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
 • arbeider selvstendig, effektivt og strukturert
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • faglige utfordringer i en utviklingsorientert IT-avdeling preget av høy kompetanse og godt humør
 • mulighet for å jobbe med utviklingsoppgaver og ny teknologi, og gode muligheter for kompetanseutvikling
 • lønn som overingeniør etter statens lønnsregulativ, kode 1087, kr 550.000-650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.
 • fleksibel arbeidstid
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris
 • trening i arbeidstiden, gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenestekoordinator Per Langholm, tlf 51831002, epost per.langholm@uis.no eller fung. IT-direktør Nils Arne Midtun, tlf 51831076, epost nils-arne.midtun@uis.no.  Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011/40239696, epost may-m.t.opdal@uis.no.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved IT-avdelingen
 • IT-direktør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.


2. Ansvarsområde

 • systemutvikling/-administrasjon


3. Arbeidsoppgaver

 • systemutvikling/-administrasjon, primært på ServiceNow plattformen
 • konfigurering av ServiceNow-baserte løsninger:
  • bestillingsskjemaer og arbeidsflyt
  • automatisering av tjenesteleveranser
  • rapporter og dashboards
  • vedlikehold og videreutvikling av tjenesteportal
  • integrasjoner og dataimport
 • deltakelse i digitaliseringsprosjekter
 • bidra i vedlikehold og videreutvikling av UiS sine nettsteder og intranett
 • vedlikehold av systemdokumentasjon og relevante rutiner

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  160328
 • Intern-ID
  30082362
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger