Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

IT-avdelingen (UiS-IT) sitt oppdrag er å levere gode IT-tjenester som bidrar til at universitetet når sine mål. Vi leverer et bredt spekter av tjenester innenfor drift og infrastruktur, prosjekt- og tjenesteutvikling, brukerstøtte, opplæring, applikasjoner og forvaltning. UiS-IT har om lag 40 ansatte som er sertifisert på ISO 27001 og ISO 9001. Som en respons på endringer som følge av digitalisering og forventninger om gjennomføringsevne, arbeider vi i stadig større grad i prosjekt og tverrfaglig, både lokalt og gjennom nasjonale fora. UiS har tatt i bruk standard metodikk for portefølje- og prosjektstyring.

Prosjektleder IT

Universitetet i Stavanger søker etter prosjektleder til IT-avdelingen.

Informasjonsteknologi blir stadig viktigere innenfor forskning, høyere utdanning og formidling. Universitetet har mål om å være ledende på området. For å realisere vår strategi og digitaliseringen trenger vi å styrke både program- og prosjektledelse, samt prosessforbedring.

IT-avdelingen skal etablere en prosjektgruppe. Som prosjektleder vil du få en sentral rolle som operativ prosjektleder eller -deltaker i prosjekter også på tvers av avdelinger.

Hovedoppgaver:

 • lede prosjekter ved UiS-IT i grenseflaten mellom organisasjon, teknologi og prosessforbedring
 • bidra i avdelingens arbeid med kontinuerlig forbedring knyttet til prosjektgjennomføring
 • bira med prosjektstøtte og -kompetanse til ulike prosjekt ved hele UiS 

Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Utdanningskravet kan kompensers med allsidig relevant praksis og tilstrekkelig etter- og videreutdanning.
 • solid faglig kompetanse og erfaring innenfor program- og prosjektledelse/-styring
 • erfaring med bruk av praktisk prosjektmetodikk - PRINCE2, Prosjektveiviseren fra DIFI eller lignende.
 • gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig at den som ansettes også:

 • har erfaring fra ledelse av prosjekter basert på smidig/agil metodikk
 • er sertifisert innenfor PRINCE2, ITIL
 • har kjennskap til ISO27001 og ISO9001
 • har kjennskap til universitets- og høgskolesektoren

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • har evne til å bygge gode relasjoner til personer på alle nivåer, i og utenfor egen avdeling
 • arbeider selvstendig og strukturert, og arbeider godt i team
 • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • har evne til å se hele forretningen, både kunde-/brukerbehov, teknologi og relevant lov-/regelverk

Vi tilbyr:

 • fast ansettelse i et aktivt og stimulerende miljø med motiverte medarbeidere, og en kunnskapsrik og engasjert organisasjon som deltar i mange spennende prosjekter
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.510, kode 1113, kr 550.000-650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter 
 • fleksibl arbeidstid
 • trening i arbeiden, gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til  fung. IT-direktør Nils Arne Midtun, tlf 51831076, epost nils-arne.midtun@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 81833011/40239696, epost may-m.t.opdal@uis.no.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved IT-avdelingen.
 • IT-direktør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.


2. Ansvarsområde

 • prosjektledelse


3. Arbeidsoppgaver

 • lede prosjekter ved IT-avdelingen i grenseflaten mellom organisasjon, teknologi og prosessforbedring
 • bidra i avdelingens arbeid med kontinuerlig forbedring knyttet til prosjektgjennomføring
 • bira med prosjektstøtte og kompetanse til ulike prosjekt ved hele UiS.
 • kvalitetssikre styringsinformasjon
 • fasilitere prosesskartlegging og -forbedring
 • gjennomføre risikoanalyser
 • utarbeide gevinstrealiseringsplaner.
 • bidra til å bygge god prosjektkultur

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  160327
 • Intern-ID
  30082363
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger