UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet - Institutt for psykologi

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Rådgiver søkes til fast stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Ønsker du å jobbe med student- og studierelaterte saker i en av Tromsøs største organisasjoner? Er du serviceinnstilt, systematisk, har stor arbeidskapasitet og et ønske om å bidra?

Ved Institutt for psykologi er det ledig 100 % stilling som rådgiver. Det er ønskelig med tiltredelse februar 2019. Instituttet setter UiT sine kjerneverdier Troverdighet, Akademisk frihet, Nærhet og Åpenhet, Kreativitet og Engasjement høyt, i tillegg til instituttets egen visjon: kvalitet og samarbeid i forskning og utdanning.

Les mer om instituttet her.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen

 • Administrative rutiner knyttet til registrering av pasientinntak og oppfølging av journalsystem
 • Assistere helsepersonell i klinikken ved utredninger
 • Praktisk opplæring av psykologistudenter i administrative rutiner
 • Administrativ koordinator for Psykologisk klinikk og Psykhjelpen
 • Deltakelse i datainnsamling og koordinering av kliniske forskningsprosjekter
 • Generell saksbehandling

Den som ansettes må også ta del i behandling av øvrige saker som tillegges instituttet, for eksempel, utredninger, rapporteringer og utarbeidelse av rutiner mm. Endringer i arbeidsoppgavene må påregnes i takt med videreutvikling av instituttet spesielt og fakultetet generelt. Kontorsjef er nærmeste overordnede.

Vi kan tilby

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden

Krav for ansettelse

 • For stilling som rådgiver kreves høyere utdanning på minimum masternivå innen relevante fagområder, for stiling som førstekonsulent kreves utdanning på bachelornivå innen relevante fagområder
 • Erfaring fra saksbehandling/administrasjon
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler kombinert med kurs, etter- og videreutdanning.

 

Fordel for ansettelse

 • Relevant fagbakgrunn
 • Kjennskap til ephorte og Pagaweb eller lignende system
 • Kjennskap til universitetssektoren
 • Kunnskaper i engelsk språk

Personlige egenskaper vi søker:

 • Gode samarbeidsevner, ser viktigheten av god kommunikasjon både skriftlig og muntlig
 • Løsningsorientert fokus
 • Strukturert og tydelig
 • Ta tak i oppgaver uoppfordret
 • «Service minded» med god gjennomføringsevne, samt kapasitet til å håndtere flere parallelle arbeidsoppgaver
 • Evner å avdekke potensiale for forbedringer og gjennomføre dem
 • Positiv og engasjert og ser viktigheten av å bidra til godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.


Lønn etter statens regulativ kode 1434 rådgiver/ 1408 førstekonsulent.

 

Er du fremdeles interessert, og vil vite mer?

 

Søknad sendes elektronisk på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

 

Ta kontakt med kontorsjef Trine Dahl Krane tlf: 77645949, trine.d.krane@uit.no, klinikkleder Kari Galaaen tlf. 77 64 63 72, 994 91 626 kari.galaaen@uit.no hvis det er noe mer du lurer på vedrørende stillingen.

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid og lignende kan rettes til kontaktpersonene.

 

Ved Universitetet i Tromsø legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25,2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  17. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  160306
 • Intern-ID
  2017/6004
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger